Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων


Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

Αντικείμενο ‐ Σκοπός / Επαγγελματικές δεξιότητες:

Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων (Business Analytics and Data Science) σε πτυχιούχους πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών που να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Έρευνας − Βελτιστοποίησης, να χειριστούν αποτελεσματικά πολυδιάστατα δεδομένα μεγάλου όγκου (BigData) που εισρέουν καθημερινά στους Οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) από πολλαπλές πηγές (συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαδίκτυο, αισθητήρες, πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και τεχνολογία κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο γενικότερο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που βρίσκονται στην αιχμή των τριών αντικειμένων του κύκλου των Επιστημών των Αποφάσεων (Πληροφοριακά Συστήματα, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος, που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

  • Παροχή τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένες δραστηριότητες διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου από πολλαπλές πηγές.
  • Εξασφάλιση της ικανότητας των στελεχών για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη βασισμένη στη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων όπως η εφαρμοσμένη έρευνα, οι μελέτες περιπτώσεων, τα επιχειρηματικά παίγνια και οι προσομοιώσεις.
  • Μικρή διάρκεια σπουδών

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι εισακτέοι αφορούν τις κατηγορίες:

  • των Στελεχών Επιχειρήσεων
  • των Νέων Πτυχιούχων

Αριθμός Εισακτέων: μέχρι 40 άτομα

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα+ διπλωματική )
(Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική
Δίδακτρα: 3.900€ (ακαδ. έτος 2023‐2024)
Υποτροφίες/Απαλλαγές: 30% επί του αριθμού των εγγραφέντων φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περίοδος Υποβολής ΑιτήσεωνΓια το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 έως και τη Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2023, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο.

Διευθυντής: Παπαθανασίου Ιάσων, Καθηγητής

Πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Ώρες εξυπηρέτησης: Τρίτη & Πέμπτη: 15:00-17:00, Τετάρτη: 13:00 - 15:00

Τηλ.: 2310 891 212

E‐mail: mbads@uom.edu.gr

Website: www.uom.gr/mbads

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font