Συνήγορος του φοιτητή


Νομοθετική Πρόβλεψη

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΜΑΚ: ΦΕΚ Β΄ 3457 στις 29.7.2021

Αρμοδιότητες

Ο Συνήγορος του Φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.  Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. 

Εφαρμογή ΠΑΜΑΚ

Σε ιδρυματικό επίπεδο για όλους τους κύκλους σπουδών: 

https://www.uom.gr/synhgoros-toy-foithth-2022-2023

(με δυνατότητα ανανέωσης του ήδη ορισμένου Συνηγόρου κατόπιν απόφασης Συγκλήτου)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font