Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και συμμετέχει στα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1)     Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Tον Οκτώβριο του 2021 θα λειτουργήσει ο τέταρτος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων με δεξιότητες που  συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και στην χάραξη των βέλτιστων επενδυτικών και επιχειρηματικών πολιτικών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 12 μήνες (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες).

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021  (τη σχετική προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ)  

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό (πρόγραμμα σπουδών, κόστος κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://mae.uom.gr/index.html

2)    Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά

Tο Σεπτέμβριο του 2021  θα λειτουργήσει  o έκτος κύκλος του Διιδρυματικού Προγράμματος   Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά, το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που δημιουργείται για να καλύψει τη διεπιστημονική περιοχή μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία).

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 (τη σχετική προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό (πρόγραμμα σπουδών, κόστος κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://mle.uom.gr/.

3)    Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη

Το Οκτώβριο του 2021 θα λειτουργήσει  ο 27ος Κύκλος του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, με στόχο την προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών, την ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές και την  παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία). 

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις  10 Σεπτεμβρίου 2021   (τη σχετική προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό (πρόγραμμα σπουδών, κόστος κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://maecon.uom.gr/.