ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - 18ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-09-15

Παράταση Αιτήσεων έως 15/9/2021

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 18ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο website του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font