Ευρωπαϊκό συνέδριο - θερινό σχολείο για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία


Ευρωπαϊκό συνέδριο - θερινό σχολείο για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Εννέα διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός συμμετέχουν στο 16ο συνέδριο - θερινό σχολείο με τίτλο «The Sixteenth EATEL Summer School on Technology Enhanced Learning 2022», που αρχίζει αύριο και συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας EATEL.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ΚΑ2 «Doctoral Education in Technology Enhanced Learning, DE-TEL» «Διδακτορική Εκπαίδευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία» και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου 2022.

Πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Simantro Beach Hotel, στη Σάνη της Χαλκιδικής και σκοπό έχει να δημιουργήσει και να ενισχύσει μια στρατηγική εταιρική σχέση σε επίπεδο διδακτορικής εκπαίδευσης, πάνω στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (TEL).

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο φέρνει σε επαφή 9 διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (European Association of Technology Enhanced Learning, EATEL), με στόχο να συνεισφέρουν την εμπειρία τους στην διδακτορική  εκπαίδευση σε ένα νέο διεθνώς επικυρωμένο πρόγραμμα σπουδών στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, το οποίο θα εμπλουτιστεί και με υψηλής ποιότητας Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

Συντονιστής εταίρος του έργου DE-TEL είναι το Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitet NTNU (Norwegian  University of Science and Technology). Εταίροι του έργου είναι: EATEL (Γερμανία), Open University of the Netherlands (Ολλανδία), RWTH Aachen University (Γερμανία), Tallinn University (Εσθονία), Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Ισπανία), University of Macedonia (Ελλάδα), Cyprus University of Technology (Κύπρος), Graz University of Technology (Αυστρία), University of Aveiro (Πορτογαλία).

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «Το ευρωπαϊκό έργο προσφέρει σε έναν τομέα έρευνας που βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης είναι σε αυξανόμενη ζήτηση για την επίλυση πολλαπλών προκλήσεων. Η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης απαιτεί παιδαγωγική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό τεχνολογιών για μάθηση και τη χάραξη πολιτικής και διαχείρισης αλλαγών. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν διαθέτουν επί του παρόντος συνδυασμένες γνώσεις και από τις τρεις προοπτικές, σχετικά με το πώς να οδηγήσουν στρατηγικά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ψηφιοποίηση της μάθησης και της κατάρτισης, να εισάγουν καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Τέτοιες γνώσεις απαιτούνται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών. Από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ μέχρι τα τοπικά σχολεία, αναγνωρίζεται ότι οι δυνατότητες των τεχνολογιών στη μάθηση προσφέρουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους και μαθησιακό υλικό παντού, καθώς και μια ενδιαφέρουσα, εξατομικευμένη και υποστηριζόμενη μαθησιακή εμπειρία».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://ea-tel.eu/jtelss22/