Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-09-26

Oι Πρωτοετείς Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 παρακαλούνται όπως συνδεθούν στη Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων από την Τρίτη 20/9/2022 ώρα 11:00 έως και την Δευτέρα 26/9/2022 ώρα 14:00, και όπως ακολουθήσουν τη διαδικασία προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα επιτυχίας τους.

Για τη σύνδεση στη Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων απαιτούνται:

α) ο οκταψήφιος Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο)

γ) ο ΑΜΚΑ

 

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών