Το Συνέδριο της Stroke Alliance for Europe στην Θεσσαλονίκη, 6 και 7 Οκτωβρίου 2022


Το Συνέδριο της Stroke Alliance for Europe  στην Θεσσαλονίκη, 6 και 7 Οκτωβρίου 2022

Η Stroke Alliance for Europe, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Εγκεφαλικό, αποτελεί την μεγαλύτερη οργάνωση υποστήριξης ασθενών για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Ευρώπη και περιλαμβάνει οργανώσεις από 35 διαφορετικές χώρες. Η συμμαχία αυτή, στοχεύει στη δημιουργία κοινών στρατηγικών για την πρόληψη, την καλύτερη ενημέρωση για τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού αλλά και συνολικά για την βελτίωση στην οργανωμένη αντιμετώπιση και αποκατάσταση. 

60 εκπρόσωποι των οργανισμών υποστήριξης από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες συναντώνται στο συνεδριακό χώρο του  ξενοδοχείου Makedonia Palace στην Θεσσαλονίκη για να μοιραστούν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους. Ιδιαίτερο θέμα αποτελεί η διαχείριση των ασθενών εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Θα γίνει επίσης συζήτηση για τις στρατηγικές με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του ήδη μεγάλου αριθμού εγκεφαλικών που αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, την βελτίωση της φροντίδας και της υποστήριξης. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο καθηγητής Νευρολογίας του ΔΠΘ Κωνσταντίνος Βαδικόλιας,  Γεν Γραμματέας της ΕΣΑΕΕ και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ και ο καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ Γεώργιος Τσιβγούλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και Γεν Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων.  Θα αναφερθούν συνοπτικά στοιχεία από τον Ελλαδικό χώρο καθώς και πρόσφατες δράσεις των επιστημονικών εταιρειών που σχετίζονται με τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Από τις αρχές του 2021 η Καθηγήτρια του ΠΑΜΑΚ Χαρίκλεια Πρώιου, Αντιπρόεδρος της ΕΣΑΕΕ, έχει αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της SAFE. Παράλληλα με τις δράσεις σε όλη την Ευρώπη η συνεργασία με την ΕΣΑΕΕ είναι σημαντική και στον Ελληνικό χώρο. Ήδη έχουν οργανωθεί ομάδες υποστήριξης ασθενών και έχουν σχεδιασθεί πολλές δράσεις ενημέρωσης. Σημαντικό βήμα αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια που έχει προταθεί σε συνεργασία με την Νευρολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών και άλλους φορείς και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ανάπτυξη στα ελληνικά νοσοκομεία Ειδικών Μονάδων για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Stroke Units) καθώς και ειδικών κέντρων για την αντιμετώπιση συνολικά των παθήσεων των εγκεφαλικών αγγείων.  Η φροντίδα και η υποστήριξη του ασθενή με εγκεφαλικό επεισόδιο, η αναγνώριση των δυσκολιών, η μέριμνα και υποστήριξη του ίδιου και της οικογένειας, σε όλη την μακρά διάρκεια της αποκατάστασης,  αποτελούν διαρκείς στόχους στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο δράσης.

 Stroke Alliance for Europe (SAFE)

H SAFE είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 στο Βέλγιο. Προάγει τη φωνή των ασθενών με εγκεφαλικό στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας 35 οργανισμούς υποστήριξης εγκεφαλικών επεισοδίων σε όλη την ήπειρο.

Στόχος της είναι η μείωση του αριθμού των εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ευρώπη υποστηρίζοντας την έγκαιρη πρόληψη, την πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την φροντίδα μετά το εγκεφαλικό και την αποκατάσταση.

 

Πληροφορίες για το Stroke Alliance for Europe (SAFE) στην ιστοσελίδα: www.safestroke.eu.

 

 

Επικοινωνία

Άννα Τσιακίρη (ΕΣΑΕΕ)                                                                 Caroline Moye (SAFE)

anniw_3@hotmail.com                                                                 caroline.moye@safestroke.eu

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font