Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο «Mini Bootcamp Training Program»


Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο «Mini Bootcamp Training Program»

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας υλοποιεί εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Mini Bootcamp Training Program», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη και στην παρουσίαση πρωτότυπων επιχειρηματικών σχεδίων, με στόχο την υποστήριξη και την εφαρμογή τους.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων, όσο και σε φοιτητές/φοιτήτριες είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε ως μέλη φοιτητικών ομάδων. Δυνατότητα παρακολούθησης του εργαστηρίου δίνεται επίσης και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 100 ώρες ενώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 Η έναρξη του προγράμματος είναι στις 17/10/2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για εγγραφή σε αυτό, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.

 

 espa logo

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font