Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), υποβολή αιτήσεων έως 31/01/2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-01-31

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), υποβολή αιτήσεων έως 31/01/2023

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του 27ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

Στον 27ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2023, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά):

έως 31 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο website του προγράμματος: https://www.uom.gr/mis ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο misgrad@uom.edu.gr ή στο 2310-891514 (ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 10:00-14:00).

Στο παρακάτω αρχείο pdf μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του νέου κύκλου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font