Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS


Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα αντικείμενα των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κλπ).
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  • Η κατάρτιση/εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρουν ένα βέλτιστο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα οδηγεί στην απονομή των εξής ακαδημαϊκών τίτλων:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ - M.Sc.)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.)

Διοίκηση, Λειτουργία

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διοικείται από επταμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν πέντε εκπρόσωποι-μέλη ΔΕΠ από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελείται από 26 διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 50 θέσεις εργασίας. Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα χρήσης των Υπολογιστών & Δικτύων, της Βιβλιοθήκης και των άλλων υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γραφείο Erasmus, Γραφείο Διασύνδεσης κ.λπ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό

Προθεσμίες

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου.

Επικοινωνία

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο site μας, βρείτε μας στα social media ή επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε!

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font