Μαθημάτων


Πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font