Σύμβουλοι Σπουδών


Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του/της Συμβούλου Σπουδών

A/A

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραφείο

1

Γεωργίου Ανδρέας

Θ3, 305

2

Ελευθεριάδης Ιορδάνης

Θ4, 402

3

Ευαγγελίδης Γεώργιος

Γ2, 228

4

Καλαμπόκης Εύαγγελος

ΗΘ3, 315

5

Καπάρης Κωνσταντίνος

ΗΘ, 205

6

Κύρτσου Αικατερίνη

Δ5, 504

7

Οικονομίδης Αναστάσιος

ΓΔ5, 508

8

Παναγιωτίδης Θεόδωρος

Δ3, 310

9

Παντελίδης Θεολόγος

ΓΔ, 410

10

Παπαθανασίου Ιάσων

Θ2, 203

11

Πρωτόγερος Νικόλαος

ΗΘ, 226

12

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Θ2, 206 

13

Ταμπακούδης Ιωάννης

Θ3, 301

14

Ταμπούρης Ευθύμιος

Γ4, 421

15

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Θ3, 307

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font