Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), υποβολή αιτήσεων έως 31/01/2024


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-01-31

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), υποβολή αιτήσεων έως 31/01/2024

 Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού όγδοου (28ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στον 28ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2024, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά):

Απο 13 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο website του προγράμματος: https://mis.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο misgrad@uom.edu.gr ή στο 2310-891514 (ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 10:00-14:00).

Στο παρακάτω αρχείο pdf μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του νέου κύκλου.


 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font