Ανακοίνωση για την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότες και κολύμβηση (2022-23)


Ανακοίνωση για την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότες και κολύμβηση (2022-23)

 Όσοι από τους φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αθλητικές δραστηριότητες

του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου θα πρέπει να κατέχουν Κάρτα Άθλησης.

 

Για την έκδοση της κάρτας άθλησης προσκομίζετε στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής τα παρακάτω:

1)  Φοιτητική Ταυτότητα

2)  Ιατρική Βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα)

3)  Βεβαίωση από δερματολόγο (μόνο για την κολύμβηση)

4)  Μια μικρή φωτογραφία

 

 

Το μάθημα της κολύμβησης για τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

θα διεξάγεται στο Εθνικό Κολυμβητήριο (Αγ. Δημητρίου) από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Για την συμμετοχή στο μάθημα απαιτείται η έκδοση κάρτας άθλησης ή η ανανέωσή της.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font