Πρόγραμμα Αίθουσας Γυμναστικής – Κλειστού Γυμναστηρίου ΠΑ.ΜΑΚ 2023-24


 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Αίθουσας Γυμναστικής – Κλειστού Γυμναστηρίου ΠΑ.ΜΑΚ 2023-24

 

Δραστηριότητες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Χώρος

διεξαγωγής

 

1

 

Μυϊκή Ενδυνάμωση – Βάρη

 

12:00-19.00

 

10:00-14:00

 

11:30-19:00

 

10:00-14:00

 

15:00-17:00

Αίθουσα 

Γυμναστικής 

ΠΑ.ΜΑΚ

 

2

 

Πετοσφαίριση **

 

17:30-19:00

 

12:30-14:00

 

 

12:30-14:00

 

Κλειστό

Γυμναστήριο

ΠΑ.ΜΑΚ

 

3

 

Karate

 

19:00-21:00

 

 

19:00-21:00

 

 

19:00-21:00

Αίθουσα 

Γυμναστικής 

ΠΑ.ΜΑΚ

 

4

 

Judo

     

 

10:00-11:30

 

Αίθουσα 

Γυμναστικής 

ΠΑ.ΜΑΚ

 

5

 

International Χοροί

 

 

17:00-18:00

 

 

17:00-18:00

 

Αίθουσα 

Γυμναστικής 

ΠΑ.ΜΑΚ

 

6

 

Συμπεριληπτική ομάδα Χορού

       

 

15:30-17:30

Αίθουσα 

Γυμναστικής 

ΠΑ.ΜΑΚ

 

7

 

Καλαθοσφαίριση **

 

15:00-17:30

 

10:00-12:30

 

10:00-15:00

 

10:00-12:30

15:00-19:00

 

Κλειστό

Γυμναστήριο

ΠΑ.ΜΑΚ

** Η καλαθοσφαίριση και η πετοσφαίριση θα ξεκινήσουν όταν επισκευαστεί το δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font