2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης για τα ακαδ. έτη 2022-2023 και 2023-2024


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1 , το Γραφείο Erasmus ανακοινώνει 2η Προκήρυξη του Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε χώρες της ΕΕ και χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024 (βλ. αρχείο/downloads παρακάτω).

Περίοδος αιτήσεων 15/11/2022-21/12/2022

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font