ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2022-2023, 2023-2024


Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει ότι, η αρμόδια επιτροπή  αξιολόγησης  των  αιτημάτων μετακίνησης φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής φοιτητών για κινητικότητα στο εξωτερικό βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της αρ. πρωτ. 1423/15-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και του Κανονισμού Κινητικότητας για Πρακτική του Ιδρύματος .

Εγκρίνονται οι κάτωθι:

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
ΒΣΑΣ_3
ΒΣΑΣ_2
ΠΟΔΕ3
ΠΟΔΕ1
ΔΕΣ_5
ΛΧΡ01
ΔΕΣ_3
ΠΟΔΕ6
ΔΕΣ_2
ΒΣΑΣ_1
ΠΟΔΕ2
ΔΕΣ_4
ΔΕΣ_7
ΟΕ-1
ΟΕ-3
ΛΧΡ02
ΕΠ2
ΒΣΑΣ_4
ΔΕΣ_1
ΠΟΔΕ4
ΕΚΠ1
ΕΠ1
ΟΕ-2
ΔΕΣ_6
ΛΧΡ03
ΠΟΔΕ5
 
 
 
 
 
 

Οι επιτυχόντες θα λάβουν σύντομα email από το Γραφείο Erasmus με οδηγίες για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font