Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Έναρξης
2024-03-19 13:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-03-19 15:00:00

Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ που διοργανώνει το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, την Τρίτη 19/3/2024, ώρα 13:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Το κάλεσμα απευθύνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδακτορες) του Πανεπιστημίου οι οποίες/οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Από το Γραφείο Erasmus

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font