Πρόγραμμα Erasmus + ΚΑ131_ Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κινητικότητα προσωπικού στο εξωτερικό


Ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/KA131 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2022-1-EL01-KA131-HED-0000060458)

Παράταση της περιόδου αιτήσεων για την κινητικότητα Προσωπικού στο εξωτερικό έως και τη Δευτέρα 20/03/2023.

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην οποία συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη συμμετοχή, το έντυπο της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα/δικαιολογητικά).
 

Από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font