Διαγωνισμός Λογοτύπου του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Διαγωνισμός Λογοτύπου του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://ctl.uom.gr/) ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη δημιουργία λογοτύπου του ΚεΔιΜα.

Στόχος διαγωνισμού
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του καλύτερου λογοτύπου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπώνει με σαφήνεια την αποστολή του ΚεΔιΜα. To ΚεΔιΜα αποσκοπεί “να αποτελέσει εστιακό σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού και, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, να συμβάλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος”.

Το λογότυπο θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις, τα επιστολόχαρτα, τα έντυπα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚεΔιΜα. Το λογότυπο που θα επιλεγεί θα είναι σε έγχρωμη μορφή, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ασπρόμαυρη, κατά περίσταση.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, τις προδιαγραφές του λογοτύπου και τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης εδώ.
 
Σημαντικές Ημερομηνίες

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: 11/01/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολών: 12/03/2023

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δαγδιλέλη Ιωάννα, Διοικητική υποστήριξη ΚεΔιΜα Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τηλέφωνο: 2310 891463
email: ctl@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font