Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική


 

Σας ενημερώνουμε ότι ο ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική, ορίζεται από 1/07/2023 έως 31/07/2023.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font