Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-07-28

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την παράταση στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη λειτουργία του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership)

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης πατήστε εδώ.

 

Ο Διευθυντής του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ευθύμιος Βαλκάνος

Καθηγητής στην Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

Τμήμα Ε.Κ.Π.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font