Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη της επικαιροποίησης των επιστημονικών γνώσεων, της ανάπτυξης των κατάλληλων δεξιοτήτων, της επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα όλων των ήδη υπηρετούντων και των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγχρόνως, το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής και εργασίας στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στη διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης και την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Οι απόφοιτοί μας, με εφόδια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα έχουν προσλάβει κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της άσκησης της διοίκησης και της ηγεσίας έχοντας επίγνωση τόσο των προϋποθέσεων της επιστήμης όσο και των διακυβεύσεων και των προταγμάτων του σύγχρονου εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ευθύμιος Βαλκάνος, Καθηγητής

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Τελευταία Νέα


Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • 2024-02-29 11:43:48
  • 2024-02-29 11:43:48
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 30-06-2023

  • 2023-05-18 12:40:17
  • 2023-05-29 11:56:50
Ορκωμοσία
Ορκωμοσία

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • 2022-10-17 11:01:02
  • 2022-10-17 12:30:36
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font