Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Π.Μ.Σ. ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη της επικαιροποίησης των επιστημονικών γνώσεων, της ανάπτυξης των κατάλληλων δεξιοτήτων, της επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα όλων των ήδη υπηρετούντων και των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγχρόνως, το Πρόγραμμα  προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής και εργασίας στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στη διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης και την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Οι απόφοιτοί μας, με εφόδια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα έχουν προσλάβει κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της άσκησης της διοίκησης και της ηγεσίας έχοντας επίγνωση τόσο των προϋποθέσεων της επιστήμης όσο και των διακυβεύσεων και των προταγμάτων του σύγχρονου εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://leadekp.uom.gr/) προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, σημαντικές ημερομηνίες, τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς επίσης και ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, κύκλων ομιλιών, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, των εκδόσεων και όλων των δράσεων του Προγράμματος, καθώς επίσης και χρήσιμων links και συνδέσεων με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει η ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Ευθύμιος Βαλκάνος, Καθηγητής

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Τελευταία Νέα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 08-07-2022

  • 2022-05-07 19:57:36
  • 2022-05-07 20:15:03