Υπηρεσιακά Σημειώματα


Τα υπηρεσιακά σημειώματα θεωρούνται από την προϊσταμένη του Τμήματος και αποστέλλονται μετά την παρέλευση της αναγραφόμενης ημερομηνίας

1. Υπηρεσιακό σημείωμα για συμμετοχή σε εξετάσεις

2. Υπηρεσιακό σημείωμα για παρουσίαση εργασίας

3. Υπηρεσιακό σημείωμα για συμμετοχή σε ορκωμοσία 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font