Οδηγίες Κατάθεσης ΜΔΕ στην Ψηφίδα


Οδηγίες κατάθεσης Διπλωματικών Εργασιών στην ΨΗΦΙΔΑ

Βήμα 1.

Πριν την υποβολή της εργασίας σας
1. Μετατρέψτε το κείμενο της εργασίας σας και τα συνοδευτικά της αρχεία, αν υπάρχουν, στις αποδεκτές μορφές αρχείων που έχει ορίσει η Βιβλιοθήκη (Βλ. Έγγραφο Αποδεκτές Μορφές Αρχείων)
2. Ονοματοδοτείστε τα αρχεία σύμφωνα με το πρότυπο της Βιβλιοθήκης (Βλ. Έγγραφο Αποδεκτές Μορφές Αρχείων)
3. Σιγουρευτείτε ότι κανένα αρχείο δεν είναι κλειδωμένο με κωδικούς πρόσβασης

Βήμα 2.

Σύνδεση στην Ψηφίδα
1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σύνδεσης στην Ψηφίδα (https://dspace.lib.uom.gr/ldap-login)
2. Πληκτρολογήστε το e-mail σας (χωρίς το @uom.edu.gr ή @uom.gr) τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων και πατήστε Είσοδος

Βήμα 3.

Κατάθεση της εργασίας
1. Στην οθόνη εμφανίζεται το Τμήμα σας, που αντιστοιχεί και στη συλλογή της ΨΗΦΙΔΑΣ που έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε την εργασία σας. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας πεζά γράμματα (μόνο το αρχικό της πρότασης ή του ονόματος κεφαλαίο),. Συμπληρώσετε όλα τα παραπάνω πεδία, έχετε τελειώσει με την περιγραφή της εργασίας σας.
2. Πατήστε το κουμπί Επόμενο για να φορτώσετε το/τα αρχεία εργασίας σας.
3. Επιλέξτε την άδεια Creative Commons που θέλετε να έχουν οι αναγνώστες της εργασία σας.
4. Χορηγείστε την Άδεια Δημοσίευσης της εργασίας σας στο Πανεπιστήμιο (η παραχώρηση της Άδεια Δημοσίευσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος, αν δεν χορηγηθεί η εργασία δε θα δημοσιευθεί και δε θα εκδοθεί βεβαίωση κατάθεσης)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font