Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις


Τελευταίες Ανακοινώσεις :


Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Aνακοίνωση Επιτυχόντων για το Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • 2024-02-29 11:43:48
  • 2024-02-29 11:43:48
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 30-06-2023

  • 2023-05-18 12:40:17
  • 2023-05-29 11:56:50
Ορκωμοσία
Ορκωμοσία

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • 2022-10-17 11:01:02
  • 2022-10-17 12:30:36
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font