Οδηγίες εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες


Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font