Βήματα μετά την ολοκλήρωση της ΜΔΕ


Με την ολοκλήρωση συγγραφής της ΜΔΕ καλείστε να μεριμνήσετε για τα ακόλουθα:

  •   Μετά την έγκριση των εποπτών επικοινωνείτε με την γραμματεία για να διευθετήσουμε την υποστήριξη της ΜΔΕ αναγράφοντας την ημέρα και ώρα που έχετε συμφωνήσει σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες. Για την υποστήριξη των ΜΔΕ είναι απαραίτητη η παρουσία του Α Επόπτη και τουλάχιστον ενός εκ των δυο από τους Β και Γ Επόπτες.

Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης της Μ.Δ.Ε. και την ανάρτηση της βαθμολογίας καλείστε να μεριμνήσετε για τα ακόλουθα:

  • Κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ Μ.Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ. Ακολουθείτε τις Οδηγίες όπως περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/125  Δεν θα προβείτε σε υποβολή αν δεν έχει καταχωρηθεί ο βαθμός της ΜΔΕ σας (ενημερώνεστε με email από τη γραμματεία)
  • Έκδοση Βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ότι δεν εκκρεμεί η επιστροφή βιβλίων (σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεως σας στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form. 
  • Ανάρτηση της εργασίας στην ΨΗΦΙΔΑ (αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ). 
  • Κατάθεση 3 θερμοκολλημένων αντιγράφων της Μ.Δ.Ε. εφόσον το επιθυμούν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (1 αντίγραφο παραδίδεται στον επόπτη και τα άλλα δύο στον κάθε συνεπόπτη αντιστοίχως. Τα αντίγραφα  φροντίζετε να τα παραδώσετε στις θυρίδες των εποπτών εφόσον προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σας υποδείξει ο επόπτης εφόσον είναι εκτός Πανεπιστημίου).
  • Αποστολή της ΜΔΕ στο email της γραμματείας σε μορφή pdf με τίτλο (ΜΔΕ_ημερομηνία (π.χ. 2021)_Ονοματεπώνυμο).

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης δίνεται μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω βημάτων και αφού υπογραφεί από την Προϊσταμένη της γραμματείας εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font