ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (Άρθρο 171) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 171 ΤΟΥ Ν. 4957/2022» ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (Άρθρο 171) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 171 ΤΟΥ Ν. 4957/2022» ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας Επισκεπτών Καθηγητών βάσει του Ν.4957/2022 (Άρθρο 171) για τις θέσεις που προκηρύσσονται, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171 του Ν. 4957/2022» στην  Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, από 21/07/2023 και ώρα 00:00  έως 30/07/2023 και ώρα 23:59 στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://calls.elke.uom.gr/call/20230719-16064b79

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font