ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2023-2024


Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αίτηση (επισυνάπτεται) και τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος Φ.152/98277/Α5/07-09-2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΣ, στον ημιώροφο, καθημερινά 11:30- 13:00
ή
β)με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών τους με συστημένη επιστολή και απόδειξηπαραλαβής στην παρακάτω Ταχ/κή δ/νση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font