Αδυναμία δημιουργίας νέων λογαριασμών στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365


Λόγω προσωρινού προβλήματος είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365. Η υπηρεσία προσφέρεται ως έχει από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), από το οποίο αναμένεται ενημέρωση για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font