Έναρξη λειτουργίας νέας Πύλης Φοιτητολογίου


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 12.09.2023 ξεκινά η λειτουργία της νέας Πύλης (Portal) Φοιτητολογίου. Η Πύλη αντικαθιστά τις υπηρεσίες Students' Web και Class Web, οι  οποίες σύντομα θα καταργηθούν.

Η σύνδεση στην Πύλη (Portal) γίνεται μέσω του συνδέσμου https://sis-portal.uom.gr/ συμπληρώνοντας τα πεδία όνομα χρήστη και κωδικός του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Αφού συνδεθείτε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε στο κύριο μενού της Πύλης και να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font