Πρόσκληση συμμετοχής στο Σεμινάριο «Εκμάθηση Προγράμματος για Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan»


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης "Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962 υλοποιεί σεμινάριο με τίτλο «Εκμάθηση Προγράμματος για Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και η υποστήριξή τους για την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 13/11/2023 έως 30/11/2023 σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι δωρεάν.

 Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο.

 


Επισυνάπτεται η πρόσκληση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή του σεμιναρίου.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font