Παράταση υποβολής αιτήσεων: 16ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-01-12

παράταση αιτήσεων για το Π.Μ.Σ στη Λογιστική Φορολογία & Χρηματοοικονομική Διοίκηση
έως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font