Συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Fan Noli της Κορυτσάς


Στις 7-2-2019, η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Fan Noli της Κορυτσάς, με σκοπό την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνεργασία, όπως σε ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί συνεργασία προκειμένου να διεξάγουν κοινά σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, να διοργανώσουν διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια, θερινά σχολεία και εργαστήρια. 

Η ανταλλαγή ερευνητών και φοιτητών καθώς και πληροφοριών, διδακτικού υλικού συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια της συνεργασίας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font