Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Τμήματος ΟΕ


Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Κατόπιν εξετάσεως των προϋποθέσεων και των κωλυμάτων εκλογιμότητας κατά τον Ν. 4486/2017 (άρθρ. 23, παρ. 1) των υποψηφίων για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, οι παρακάτω πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου κατά την εκλογική διαδικασία της 19ης Ιουνίου 2019:

  • Κωνσταντίνος Βελέντζας, Καθηγητής, για την εκλογή του ως Προέδρου του Τμήματος ΟΕ.
  • Στυλιανός Φουντάς, Καθηγητής, για την εκλογή του ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΟΕ.