ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-28

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Κανονισμό Υποτροφιών και τις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarships@onassis.org ή μέσω τηλεφώνου στο 210 37 13 054, - 055, -056, -057.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 
 Περισσότερες πληροφορίες: https://www.onassis.org/el/initiatives/scholarships/2020-21/