Ενημέρωση για τους Πρωτοετείς Φοιτητές


Τα μαθήματα των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) θα ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας.

Μετά την ηλεκτρονική σας εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ακολουθήσει η εγγραφή σας στο Τμήμα, η οποία θα γίνει σε ειδική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, ηλεκτρονικά, χωρίς την προσέλευσή σας στο Τμήμα. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά εγγραφής που θα απαιτηθούν και ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η εγγραφή σας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά τις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font