ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 13/10/2020


ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ο.Ε. να ΜΗΝ υποβάλλουν ακόμα Αιτήσεις για Πιστοποιητικά Σπουδών πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων  τους από τη Γραμματεία. Θα πρέπει να παρακολουθούν στο site του Τμήματος και στο students web για σχετική ανακοίνωση.

Δείτε όλες τις νεότερες ανακοινώσεις για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, εδώ: