Ωράριο λειτουργίας Δοικητικών Υπηρεσιών την παραμονή Χριστουγέννων και Νέου Έτους


Ωράριο λειτουργίας Δοικητικών Υπηρεσιών την παραμονή Χριστουγέννων και Νέου Έτους
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει νόμου οι παραμονές Χριστουγέννων και Νέου Έτους είναι ημιαργίες, η δε εργασία διακόπτεται δύο ώρες πριν τη λήξη του ωραρίου.
 
Ευχόμαστε ολόψυχα καλές γιορτές με ασφάλεια και υγεία!
 
 
Τμ. Προσωπικού