ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


 Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2020, μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για μελλοντική διαδικτυακή ορκωμοσία.  Ο ακριβής χρόνος της ορκωμοσίας, (που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο 2021),  θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

H αίτηση ορκωμοσίας, ο έλεγχος εκκρεμοτήτων προς την Βιβλιοθήκη και τον Εύδοξο, καθώς και το παράβολο για τον πάπυρο, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 21-12-2020 μέχρι και την  Παρασκευή 2-1-2021 μέσω της φόρμας:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy-h-XV5OsA_9i4zWt_VtaJOd-jFNUaBizX3tZPMHgUNqLUA/viewform?usp=sf_link

 

με χρήση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ των ακαδημαϊκών λογαριασμών (xxxx@uom.edu.gr)