ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εγκαινιάζει μία σειρά διαλέξεων αποφοίτων του, οι οποίοι έχουν διακριθεί τόσο στον διεθνή ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Τη σειρά  ανοίγει με διάλεξή του, ο απόφοιτος του Τμήματος του 1997 κ. Περικλής Σαραγιώτης, στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, με θέμα:

Μεταρρυθμίσεις στα Λιμάνια: Μία ανάλυση Περίπτωσης

την Πέμπτη 11/3/2021 και ώρα 18:30.

 Οι διαλέξεις που θα προσφέρονται μέσω ΖΟΟΜ, απευθύνονται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του τέταρτου έτους, στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στις/στους Υσποψήφιους Διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.