Επανέκδοση πιστοποιητικών/πτυχίων


Επανέκδοση πιστοποιητικών/πτυχίων

Τα τέλη επανέκδοσης πιστοποιητικών/πτυχίων και λοιπών βεβαιώσεων από τα (Δ) Π.Μ.Σ. θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 5202-070107-503 της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503 όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το (Δ) Π.Μ.Σ. που ανήκει, το λόγο κατάθεσης  (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού) και την αιτούμενη ποσότητα αυτών (π.χ. δύο πιστοποιητικά). Τυχόν έξοδα προμήθειας Τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον φοιτητή.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font