Πολίτης Ευγένιος
 • 2310 891.400
 • politise uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 407

  Πολίτης Ευγένιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κοντραμπάσο", (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 776/14-5-2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2014.   
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Κοντραμπάσου, Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Βιέννης (2002) - ΔΟΑΤΑΠ 33-190/2007.
  • Δίπλωμα Κοντραμπάσου, Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Βιέννης (1985) - ΔΙΚΑΤΣΑ 7009/1985.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η ιστορία του κοντραμπάσου στην Ελλάδα και η συλλογή των ελληνικών έργων που αφορούν το κοντραμπάσο στο "Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου".
  • Συλλογή και αρχειοθέτηση ρεπερτορίου από την εποχή του μπαρόκ έως σήμερα για την κάλυψη των αναγκών της διδακτικής του κοντραμπάσου, τόσο στο σολιστικό πεδίο όσο και στον χώρο της μουσικής δωματίου.
  • Έρευνα, επεξεργασία/μεταγραφή έργων, εκδόσεις σε έντυπη/ψηφιακή/οπτικοακουστική μορφή, ερμηνεία και εκτέλεση.
  Πολυμέσα


  Politis, E. (dbs) - Sidiropoulou, Chr. (pno), Double Bass Convention, UdK Berlin , 2010.


  Georgios Minas (1954) - Amphichoros (1991) ii.Hotel Vassiliki

  Ευγένιος Πολίτης (κμπσο) - Χριστίνα Σιδηροπούλου (πνο), Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, τ.Μ.Ε.Τ., ΠΑ.ΜΑΚ, 2012.

  Eleftherios Papastavrou (1920-2008) - Macedonian Dance (1958)

  Ευγένιος Πολίτης (κμπσο) - Χριστίνα Σιδηροπούλου (πνο), Κομοτηνή, 30.05.2010.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9013)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9014)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών. 

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I
   (ΜΚΑ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ II
   (ΜΚΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΩΝ I
   (ΕΚ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ομαδικό εργαστηριακό μάθημα που απευθύνεται στους κοντραμπασίστες φοιτητές. Πραγματεύεται την εκτέλεση, την ερμηνεία και τις τεχνικές της στο πλαίσιο ομάδας κοντραμπάσων σε ένα ευρύ ρεπερτόριο έργων για σύνολα κοντραμπάσων (ντουέτο έως κουαρτέτο) ή/και ορχήστρας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΩΝ II
   (ΕΚ0602)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ομαδικό εργαστηριακό μάθημα που απευθύνεται στους κοντραμπασίστες φοιτητές. Πραγματεύεται την εκτέλεση, την ερμηνεία και τις τεχνικές της στο πλαίσιο ομάδας κοντραμπάσων σε ένα ευρύ ρεπερτόριο έργων για σύνολα κοντραμπάσων (ντουέτο έως κουαρτέτο) ή/και ορχήστρας.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ I
   (ΕΚ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ II
   (ΕΚ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ III
   (ΕΚ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IV
   (ΕΚ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ V
   (ΕΚ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VI
   (ΕΚ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VII
   (ΕΚ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣΚ801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΚ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
   (ΜΣ0317)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
   (ΜΣ0418)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
   (ΜΣ0521)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
   (ΜΣ0618)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΚΑ110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΟΛΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΚΑ210)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε., 2021. "Πέντε Τραγούδια για Φωνή και Κοντραμπάσο", επιμέλεια & μεταγραφή έργων των: A. Scarlatti, W.A. Mozart, Th. Arne, G. Faure & Fr. Durante, Αθήνα: Orpheus - Μ. Νικολαϊδης, ISMN: 979-0-801150-93-6, ΕΥΔΟΞΟΣ: 102125031 / POLITIS, E. 2021. "Five Songs for Voice and Double bass", Editing & Transcription on works of: A. Scarlatti, W.A. Mozart, Th. Arne, G. Faure & Fr. Durante, Athens: Orpheus - M. Nikolaidis, ISMN: 979-0-801150-93-6, EUDOXUS: 102125031

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε., 2015. "W.A. Mozart - Σονάτα αριθ.21 για βιολί και πιάνο σε μι ελάσσονα, KV304. Επιμέλεια & μεταγραφή για κοντραμπάσο & πιάνο", Αθήνα: Orpheus - Μ. Νικολαϊδης, ISMN: 979-0-801150-64-6, ΕΥΔΟΞΟΣ: 94690778 / POLITIS, E. 2015. "W.A. Mozart - Sonata no.21 for Violin and Piano in e minor, KV304. Editing & Transcription for Double bass & Piano", Athens: Orpheus - M. Nikolaidis, ISMN: 979-0-801150-64-6, EUDOXUS: 94690778

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. 2013. "Τα ανέκδοτα έργα για κοντραμπάσο και πιάνο Ελλήνων συνθετών στην Ελλάδα του 20ου αιώνα", Διδακτορική Διατριβή, Κέρκυρα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΕΑΔΔ-ND: 30260 / POLITIS, E. 2013. "The Greek composers unpublished works for double bass and piano in the 20th century Greece", Dissertation [Dma/Phd], Corfu: Department of Music Studies, Ionian University, EADD-ND: 30260

    Προβολή Δημοσίευσης

   2007

   • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., 2007. "Γεώργιος Σαχινίδης - Κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, έργο 26", επιμέλεια και μεταγραφή για κοντραμπάσο και πιάνο σε Λα και Σολ ελάσσονα, κριτική έκδοση με ψηφιακό δίσκο CD. Αθήνα: Μ. Νικολαϊδης - Εκδόσεις Orpheus, ISMN:979-0-801150-30-1, ΕΥΔΟΞΟΣ: 22769808 / POLITIS, E. - SIDIROPOULOU Ch. 2007. "Georgios Sachinidis - Concerto for contrabass and orchestra, op.26" ,editing & transcription for contrabass and piano in A and G minor, critical edition with CD. Athens: M. Nikolaidis -Orpheus Edition. ISMN:979-0-801150-30-1, EUDOXUS: 22769808

    Προβολή Δημοσίευσης

   2002

   • POLITIS, E. 2002. Magisterarbeit: Die Griechische Konzertliteratur fur Kontrabass. Vienna: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, pp.111. - Μεταπτυχιακή εργασία: Τα ελληνικά κονσέρτα για κοντραμπάσο. Βιέννη: Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Βιέννης, σσ. 111.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2003

    • POLITIS, E. 2003. The Hellenic Double Bass Society. Bass World - The Journal of the International Society of Bassists. nr. 3, vol. 26, p. 41.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΜΠΑΛΤΑ, Κ., ανακοίνωση με θέμα "Κύκλοι ζωής των ψηφιακών πολιτιστικών τεκμηρίων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: η περίπτωση του Ελληνικού Αρχείου Κοντραμπάσου Ευγένιου Πολίτη στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Euromed 2023-2024, 6-9 Μαρτίου 2024, Λάρισα

      Προβολή Δημοσίευσης

     2023

     • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, Μ. - ΒΟΥΒΑΡΗΣ, Π. - ΣΠΥΡΑΚΟΥ, Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., ανακοίνωση με θέμα “Εθνικό Αρχείο Μουσικών Οντοτήτων: από την ανάπτυξη ανοικτών και διασυνδεδεμένων αποθετηρίων γνώσης στις μουσικές συλλογές, στις μουσικές οντολογίες και την μουσική τεκμηρίωση: Μ.ΕΛ.Ο.Σ. αρχικά αποτελέσματα”, 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα: "Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επιταχύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή ζωή", 27-29 Νοεμβρίου 2023, ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΜΠΑΛΤΑ, Κ., 2018. "Μαζί κάνουμε τη Μουσική να συμβεί: η συνεργασία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας", 2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (I.A.M.L.), Ωδείο Αθηνών, 27-28 Απριλίου/POLITIS, E. - BALTA, K., 2018. "Together we make Music happen: The collaboration of the D.M.S.A. with the Library of the Univ.of Macedonia", 2nd Conf.of IAML, Athens, April 27-28.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. 2015. "Η διδασκαλία του κοντραμπάσου στην Ελλάδα. Μια ματιά στο χθες, ένα παράθυρο στο αύριο". Πρακτικά Ημερίδας «Η διδασκαλία των εγχόρδων οργάνων στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή και προοπτικές". Ελληνικές Μουσικές Γιορτές, 11ος κύκλος, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 10.05.2015/POLITIS, E. - "Double Bass teaching in Greece. A look at the Past, a window to the Future". Conference. Teaching Stringed Instruments in Greece. Historical review and prospective". Greek Musical Celebrations, 11th cycle, D.M.S.A, U.o.M. (May, 10th)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • POLITIS, E., 2012. "Double-Bass: The other in the Greek musical reality", International Conference minutes "The growth of the art of music in Greece of Europe", D.M.S.A., Univ. of Macedonia, Thessaloniki, 2009 May 29-31, pp.161-174, Fagotto, Athens, ISBN: 978-960-98740-2-1/ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε., 2012. "Κοντραμπάσο: ο άλλος στην ελληνική μουσική πραγματικότητα", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης», Τ.Μ.Ε.Τ. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαϊου 2009, Αθήνα: Fagotto, σσ.161-174, ISBN: 978-960-98740-2-1

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • POLITIS, Ε., 2010, "Greek Composers' 20th Century Works for Double-Bass and Piano" [Themistoklis Moros "Legende, op.33", Christos Lambrianidis "Nostalgia", Nikiforos Rotas "Duo", Giorgos Minas "Amphichoros - II. Hotel Vasiliki", Nectarios Karantzis "Coming Home": Evgenios Politis, Dbs -  Christina Sidiropoulou, pno], International Double-Bass Convention, 05-10.10.2010, Universitat der Kunste Berlin (October 9th).
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (81 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2018

      • POLITIS, E. (contrabass) – Chr. Sidiropoulou (piano) – D. Goudimov (violoncello) – D. Vittis (drums), ContraVento Crossover Quartet in Just jazz It concert on C. Bolling & S. Deligiannopoulos works, SOTH Concert Hall, Thessaloniki (December, 2nd)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass) – Chr. Sidiropoulou (piano) – E. Delfinopoulou (violin) – D. Fotiades (viola) – D. Goudimov (violoncello), ContraVento Quintet on H. Goetz and J. Labor works, Culture Center “Kyttaro - REX”, Komotini (October, 27th)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass) – Chr. Sidiropoulou (piano) – E. Delfinopoulou (violin) – D. Fotiades (viola) – D. Goudimov (violoncello), ContraVento Quintet on H. Goetz and J. Labor works, Conservatorium “Phaethon”, Alexandroupolis (October, 26th).
      • POLITIS, E. (contrabass), Ath. Zervas (Sax) - Chr. Sidiropoulou (piano), E. Delfinopoulou (violin) - D. Goudimov (violoncello), S. Passopoulos (accordeon), Concert Tribute to Demetris Themelis on D. Themelis works, Megaron, Thessaloniki (April, 23rd)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass), Chr. Sidiropoulou (piano), E. Delfinopoulou (violin), D. Fotiades (viola), D. Goudimov (violoncello), Quinteto ContraVento on H. Goetz and J. Labor works, Megaron, Thessaloniki (February, 26th)

       Προβολή Δημοσίευσης

      2017

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - D. Goudimov (violoncello) - D. Vittis (drums), ContraVento Crossover in Just jazz It concert on C. Bolling & S. Deligiannopoulos works, S.O.TH. Concert Hall, Thessaloniki (March,19th).

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - E. Delfinopoulou (violin) - D. Delfinopoulos (viola) - D. Goudimov (violoncello), Quinteto ContraVento in works of G. Rossini, J.N. Hummel and L. Farrenc, S.O.TH. Concert Hall, Thessaloniki (February, 5th).

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - D. Goudimov (violoncello) - D. Vittis (drums), Quinteto ContraVento Crossover in "Just jazz It" concert on C. Bolling & N. Dekoulis works, S.O.TH. Concert Hall, Thessaloniki (May 15th).

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - D. Goudimov (violoncello) - D. Vittis (drums), Quinteto ContraVento Crossover in "Just jazz It" concert on C. Bolling & N. Dekoulis works, Alexandroupolis (October 22nd).

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • POLITIS, E. (contrabass) - A. Vassiliadis (percussion, udu, piano, regie) - M. Achalinotopoulos (clarino) - D. Patras - (violoncello) - D. Chandrakis (violin) - E. Papadopoulos (lyra): "Tribute to Rene Magritte", Thessaloniki: Concert Hall-University of Macedonia (May 24th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - S. Tsakalides (violin) - D. Delfinopoulos (viola) - D. Goudimov - (violoncello), "Quinteto ContraVento" in works of J.N. Hummel and F. Schubert, Alexandroupolis (June 27th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano) - E. Delfinopoulou (violin) - D. Delfinopoulos (viola) - D. Goudimov - (violoncello), "Quinteto ContraVento" in works of J.N. Hummel and F. Schubert, S.O.TH. Underground Festival, Thessaloniki (September 26th).

      2013

      • POLITIS, E. (contrabass), "Corfu Deep Strings Summer Academy 2013 Final Concert", Department of Music Studies, Ionian University, Corfu: Polytechno (July 19th).

      2011

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): 'anti viola da gamba' , J.S.Bach - Arioso [Cantata no.156] & Sonata no.2 in D major for viola da gamba [BWV 1028], Concert Hall-University of Macedonia (April 12th).

      2010

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano": Rodopi's Perfecture Concert Hall, Komotini (May 30th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano": International Double-Bass Convention, 05-10.10.2010, Universitaet der Kunste Berlin (October 9th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano": Concert Hall-University of Macedonia, Thessaloniki (December 17th).

      2009

      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "A. Piazzolla works", Concert Hall-University of Macedonia, Thessaloniki (January 26th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "A. Piazzolla works", Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (January 29th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "V. Tenidis - Albiccoco do Brazil", Greek Composers works concert, Contemporary Art Museum, Thessaloniki (February 15th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "21st century Greek Composers works on Tango", such as: N. Kipourgos, L. Tonia, V. Filippaeou, V. Kitsos, E. Kateli, N. Karantzis, T. Rosopoulos & G. Koumendakis, Megaron, Thessaloniki (May 4th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Chr. Sidiropoulou (piano): "M. Adamis - Three Pieces for Double-bass and Piano (1962)", one-day Conference: "Michalis Adamis: Musical Ethos and Leadership", Concert Hall-University of Macedonia (May 9th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla & 21st century Greek Composers works on Tango", such as: L. Tonia, V. Kitsos, E. Kateli, N. Karantzis, T. Rosopoulos & G. Koumendakis at GUARNERIUS - The Center of Arts Jovan Kolundzija, Belgrade - Serbia (July 13th).

      2008

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (January 10th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Greek Composers works on Tango", such as: D. Kitsos, T. Rosopoulos & G. Koumendakis at Benaki's Museum Concert Hall - Athens, collaborating also with the "Orchestre de Couleurs" on A. Piazzolla's "Invierno Porteno" (April 20th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Drama's World Music Festival (June 18th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Kavala's Music Festival (October 20th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Thermi's Music Festival (October 22nd).

       Προβολή Δημοσίευσης

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Archaeological Museum, Thessaloniki (November 25th).

      2007

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro", Festival "Anoixi Mousikis stin Poli", Lamia (May 18th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Megaron, Thessaloniki (January 22nd).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro" & Georgia Syllaiou (voice): "Astor Piazzolla and J.L. Borges works", Alexandroupolis "Elevtheria" Festival (May 20th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - A. Zervas - saxophone's, L. Totsiou - piano, A. Vassiliadis - marimba & percussion: "The Akademic's plays Jazz", The City of Thessaloniki "Dimitria" Festival, Aigli (November 4th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Dimotiko Theatre, Larisa (November 22nd).

      2006

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro", State Conservatory of Thessaloniki (January 16th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "The City of Thessaloniki Symphony Orchestra": Georgios Sachinidis concerto op.26 for double bass & orchestra, Megaron, Thessaloniki (March 01st).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Estia Mousson, Naoussa (March 11th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Paidagogiki Akademia, Ioannina (March 18th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro" & Georgia Syllaiou (voice): "Astor Piazzolla and J.L. Borges works", The City of Thessaloniki "Dimitria" Festival, "Mylos" Club (November 13th).

      2005

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", University of Macedonia, Thessaloniki (March 16th).
      • POLITIS, E. (contrabass) -" The Music School of Serres Symphony Orchestra": Serge Koussevitzky concerto op.3 F sharp minor for double bass & orchestra, Serres (April 17th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Simi Festival (August 10th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Greek Composers works on Tango", such as: D. Themelis, K. Tsougras, D. Kitsos, A. Ioannou, I. Papadatos, A. Vassiliadis, Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (December 14th).

      2004

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Festival "Elevtheria", Alexandroupolis (May 8th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - U.P.- Matscke (piano), D. Chandrakis (violin), L. Kuhne (viola), D. Patras (violoncello). 2004.: works of W.A. Mozart, F. Mendelssohn & F. Schubert, Ionios Academy, Department of Music Studies, Ionian University, Corfu (May 28th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Chania Festival, Kreta (July 9th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - Anisegos, A. (piano): "Georgios Sachinidis concerto op.27 for double bass & piano", Olympic City 2004, "Anichtes Diadromes", Museum of Byzantine Art, Thessaloniki: (August 9th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (November 8th).

      2003

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Avlaia Theatre, Thessaloniki (January 19th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", University of Macedonia, Thessaloniki, (March 03rd).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Patra (May 17th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", Chatzoglio Megaron, Katerini (June 4th).

      2001

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro" on Astor Piazzolla works, Avlaia Theatre, Thessaloniki (September 24th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", "Sani "Festival", Chalkidiki (September 1st).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Tangos a Cuatro": "Astor Piazzolla works", "Art Center", Kozani (September 28th).

      2000

      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, E.SATIE - Gymnopaidie no.1, Chr. GENTET - Tango, "Sychrono Conservatory", Thessaloniki (May 7th).

      1999

      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, B. ALT - Suite for four double basses, D. RUNSWICK - Strauss in the doghouse, "27th International Music Days" Hellexpo Festival, Drama (May 9th)
      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, B. ALT - Suite for four double basses, D. RUNSWICK - Strauss in the doghouse, "Porto Valitsa", Chalkidike (August 28th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, B. ALT - Suite for four double basses, D. RUNSWICK - Strauss in the doghouse, "27th International Music Days" Hellexpo Festival, Thessaloniki (May 8th).

      1998

      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, F. TARREGA - Tango, W.A. Mozart - Ave Verum Corpus, B. ALT - Suite for four double basses, S. JOPLIN - The Entertainer, D. RUNSWICK - Strauss in the doghouse, "Sychrono Conservatory", Thessaloniki (April 9th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "QuARTo Basso" (double-basses quartet): C. BRUMBY - Suite for four double basses, B. ALT - Suite for four double basses, D. RUNSWICK - Strauss in the doghouse, Vertiskos International Music Courses, Langada (August 4th).

      1997

      • POLITIS, E. (contrabass) - Greek Composers Works for Thessaloniki: A. Baltas, B. Kanas, M. Lapidakis, Chr. Samaras, Cultural Capital of Europe, Aneton Theatre, Thessaloniki (December 21st)
      • POLITIS, E. (contrabass): "Stephanos Vasiliadis - En Piri for double bass and tape", International Computer Music Conference, Cultural Capital of Europe, Aristoteles University Aula, Thessaloniki (September 30th).

       Προβολή Δημοσίευσης

      1996

      • POLITIS, E. (contrabass) - "50 Years Thessalonikis Opera (1946-1996)", Music Society of Northern Greece Orchestra, Avlaia Theatre, Thessaloniki (March 20th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "50 Years Thessalonikis Opera (1946-1996)", Music Society of Northern Greece Orchestra, Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (November 27th).

      1994

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": L. v. BEETHOVEN - Septet in Eb major, op.20, "22nd International Music Days" Hellexpo Festival, Thessaloniki (April 5th).

      1993

      • POLITIS, E. (contrabass) - MYSIRLIS, T. (violoncello): A. VIVALDI - Sonata no.5 in e minor, I. PLEYEL - Adagio & Allegretto, J.R. ZUMSTEEG - Unvollendete Sonata, A. VIVALDI - Sonata no.6 in B major, G. Rossini - Duett, Mylos, Thessaloniki (January 17th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": F. SCHUBERT - Piano Quintet in A major "The Trout", F. SCHUBERT - String Quintet in C major, op.163, Ioannina (April 3rd).

      1992

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": D. MILHAUD - Quintet for strings, N. SKALKOTAS - 5 Greek Dances for strings, A. DVORAK - Quintet for strings in G major, op 77, Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (March 10th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": M. REGER - Lyrisches Andante, D. MILHAUD - Quintet for strings, A. DVORAK - Quintet for strings in G major, op 77, Mylos, Thessaloniki (March 11th-12th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": H. SCHNEIKART - Rossini Variationen for strings, M. REGER - Lyrisches Andante, D. MILHAUD - Quintet for strings, N. SKALKOTAS - 5 Greek Dances for strings, A. DVORAK - Quintet for strings in G major, op 77, 1st prize at the "2nd Pan-Hellenic Chamber Music Competition of Hellexpo", Thessaloniki (March 22nd).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": M. REGER - Lyrisches Andante D. MILHAUD - Quintet for strings, A. DVORAK - Quintet for strings in G major, op 77, N. SKALKOTAS - 5 Greek Dances for strings, 1st prize at the "2nd Pan-Hellenic Chamber Music Competition of Hellexpo", Komotini (March 27th).

      1991

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Thessaloniki's Nonet": F. SCHUBERT - Piano Quintet in A major "The Trout", F. SCHUBERT - Octet in F major, op.166, Avlaia Theatre, Thessaloniki (April 28th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "Macedonian Chamber Ensemble": G. ROSSINI - Sonata for strings nr.3 in c minor, A. DVORAK - Quintet for strings in G major, op 77, 13th International Music Festival, Santorini & Paros (September 8th & 9th).

      1990

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Trio Arkadia": G. ROSSINI - Duet for violoncello and double bass, F. SCHUBERT - Piano Quintet in A major "The Trout", 12th International Music Festival Santorini (September 14th).

      1989

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Thessaloniki's Nonet": G. ROSSINI - Sonata for strings nr.3 in c minor, L. v. BEETHOVEN - Septet in Eb major, op.20, Ioannina (April 8th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - "The City of Thessaloniki Symphony Orchestra": "Giovanni Bottesini concerto no.2 in B - minor for double bass & orchestra", Aristoteles University Aula, Thessaloniki (October 6th).

      1988

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Thessaloniki's Nonet": W.A. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik, KV525, A. REICHA - Nonet in Eb major, op.96, State Conservatory, Thessaloniki (May 25th).
      • POLITIS, E. (contrabass) - DELFINOPOULOU, E. (piano): "F. Schubert - Arpeggione Sonata in a minor, D821", Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (Oktober 22nd).

      1987

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Thessaloniki's Nonet": A. DVORAK - Walzer 1&4 for String Quintet, op.54, Chr. SAMARAS - Askitiki 82/83 (fl, ob, clrn, fg, 2vln, vla, vlc, dbs), A. REICHA - Nonet in Eb major, op.96, G.R.T - National Gallery, Athens (November 22nd).

      1986

      • POLITIS, E. (contrabass) - "Thessaloniki's Nonet": L. SPOHR - Nonet in F major op.31, B. MARTINU - Nonet (1959), Festival "Dimitria", Thessaloniki (October 13th).
      • Σεμινάρια / Masterclasses (13 εγγραφές)

       2023

       • «Γεώργιος Σαχινίδης. Μια "άλλη" μουσική προσέγγιση του Επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου», ανοιχτό μάθημα/διάλεξη/μουσική παράσταση στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας του μεταπτυχιακού σεμιναρίου "Ειδικά Θέματα Πεζογραφίας ΙΙ" - Μουσική και Λογοτεχνία (ΝΕΦ606/ΓΣΓ242) του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. και του μαθήματος "Μουσική Δωματίου" (ΚΑΜ101-103) του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συμμετείχαν: Κυριακή Μπαλτά, υπεύθυνη της ψηφιακής βιβλιοθήκης "Ψηφίδα" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Γεώργιος Σαχινίδης: η ιστορία μιας συλλογής», Χαράλαμπος Γρηγοριάδης, απόφοιτος - πτυχιούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής” του Τ.Μ.Ε.Τ., «Η ζωή και το έργο του συνθέτη Γεώργιου Σαχινίδη (1911-1990)», Δήμητρα Γουρνίκη (τραγούδι) - Αντώνης Ασπρίδης (πιάνο): «Πέντε τραγούδια σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Γεώργιου Σαχινίδη». Συντονισμός: Ιωάννα Ναούμ, επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ - Μάρθα Βασιλειάδη, επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ - Ευγένιος Πολίτης, καθηγητής ΤΜΕΤ, 03.02.2023, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

       2017

       • “Οι τεχνικές τόξου στο Κοντραμπάσο”, Αττικό Ωδείο, Αθήνα (Φεβ., 06-09) /"Bowing Techniques on Double Bass", Attico Conservatory, Athens (Febr., 06th-9th)

        Προβολή Δημοσίευσης

       2015

       • “Deep Strings Summer Academy”, Τ.Μ.Σ. – Ι.Π., Κέρκυρα (Ιούλ., 13-17) / Dept. of Music Studies, Ionian Universit, Corfu (July, 13th-17th)

        Προβολή Δημοσίευσης

       2013

       • “Deep Strings Summer Academy”, Τ.Μ.Σ. – Ι.Π., Κέρκυρα (Ιούλ.,15-19) / Dept. of Music Studies, Ionian Universit, Corfu (July, 15th-19th)

        Προβολή Δημοσίευσης

       2007

       • 2006-2007 Επισκέπτης καθηγητής, Τ.Μ.Σ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Guest Professor, Dept. of Music Studies, Ionian Universit, Corfu

       2006

       • 2005-2006 Επισκέπτης καθηγητής, Τ.Μ.Σ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Guest Professor, Dept. of Music Studies, Ionian Universit, Corfu

       2005

       • 2004-2005 Επισκέπτης καθηγητής, Τ.Μ.Σ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Guest Professor, Dept. of Music Studies, Ionian Universit, Corfu

       1998

       • Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια “Βερτίσκος” (Αύγουστος) / International Music Seminars "Vertiskos" (August)

       1997

       • Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια “Βερτίσκος” (Αύγουστος) / International Music Seminars "Vertiskos" (August)

       1992

       • Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια “Βερτίσκος” (Αύγουστος) / International Music Seminars "Vertiskos" (August)

       1990

       • Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια “Βερτίσκος” (Αύγουστος) / International Music Seminars "Vertiskos" (August)

       1988

       • Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια “Βερτίσκος” (Αύγουστος) / International Music Seminars "Vertiskos" (August)

       1985

       • 1985/1986 – 2002/2003 Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης / Sychrono Conservatory of Thessaloniki
       • Δισκογραφία (11 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

        2013

        • POLITIS, E. (contrabass) - SIDIROPOULOU, Chr. (piano), 2013. Music CD production 20/2012, Music Technology Lab, Dept. of Music Science & Art, University of Macedonia, under "The Greek composers unpublished works for double bass and piano in the 20th century Greece", Dissertation [Dma/Phd], Corfu: Dept. of Music Studies, Ionian University.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2007

        • POLITIS, E. (contrabass) - SIDIROPOULOU, Chr. (piano), 2007. CD: "Georgios Sachinidis Concerto for contrabass and orchestra, op.26", 36/07 recording for contrabass and piano, D.M.S.A. Music Technology Lab, University of Macedonia, Athens: M. Nikolaidis -Orpheus Edition. ISMN: 979-0-801150-30-1.

         Προβολή Δημοσίευσης

        • POLITIS, E. (contrabass), 2007. CD: Tangos a Cuatro & Georgia Sylleou: Somebody tells it to the tango. Astor Piazzolla & J.L. Borges works. Athens: ANKH 2202-2.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2003

        • POLITIS, E. (contrabass), 2003. CD: Tangos a Cuatro. Astor Piazzolla works. Athens: PROTASIS PR1058-2.

        2001

        • POLITIS, E. (contrabass), 2001. LP: Franz Joseph Haydn "The Creation", The City of Thessaloniki Symphony Orchestra & Choir, Thessaloniki: Municipality of Thessaloniki.

        1995

        • POLITIS, E. (contrabass), 1995. CD: G. Aggelakas & G. Karras "Yperocho Tipota", Athens: Virgin 077778820321.

         Προβολή Δημοσίευσης

        • POLITIS, E. (contrabass), 1995. CD: F. Kaloterakis "I agapi sto telos", Thessaloniki: E.P.K.A. Ε2/458/95.

        1990

        1989

        • POLITIS, E. (contrabass) - DELFINOPOULOU, E.(piano), 1989. F. Schubert - "Arpeggione" Sonata in a minor, D821,Recording & Broadcasting: 3rd Program, E.R.T., Thessaloniki: January 27th.
        • POLITIS, E. (contrabass), 1989. CD: N. Georgakis & G. Perdikis "Vradini Anarichisi", Athens: Sirios SMH 89017.

        1988

        • POLITIS, E. (contrabass), 1988. LP: Antonio Vivaldi "Four Seasons", The City of Thessaloniki Chamber Orchestra, Athens: Musica Viva MV88006.
        • Άλλα (16 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

         2023

         • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΜΠΑΛΤΑ, Κ. - ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, Μ. - ΒΟΥΒΑΡΗΣ, Π. - ΣΠΥΡΑΚΟΥ, Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., ανακοίνωση με θέμα "Μ.ΕΛ.Ο.Σ.: Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές", Workshop "DigiOrch Launch", Ημερίδα «Μουσική και Τεχνολογία», Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Aίθ. "Μελίνα Μερκούρη", 16.06.2023, Θεσσαλονίκη

          Προβολή Δημοσίευσης

         • Ο Σταύρος Μακρής, απόφοιτος της ειδίκευσης "Κοντραμπάσο", επιλέχθηκε για την θέση του Β΄ Κορυφαίου στην ομάδα κοντραμπάσων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έπειτα από διαγωνιστική ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 01.03.2023 και διορίστηκε στις 27.10.2023 (ΦΕΚ Γ΄2715)

          Προβολή Δημοσίευσης

         2022

         • Απονομή Α' Βραβείου Κοντραμπάσου (Δ’ κατηγορία) και του Orpheus Soloists “Grand Prix” στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό "ORPHEUS SOLOISTS 2022" που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 22 Μαΐου 2022 στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στον κ. Χαράλαμπο Γρηγοριάδη, απόφοιτο πτυχιούχο (2020) της Ειδίκευσης "Ε.Μ.Σ.-Μ.Ε." - Κατεύθυνση "Ευρωπαϊκή (κλασική) Μουσική" με καλλιτεχνικό αντικείμενο "Κοντραμπάσο" και απόφοιτο πτυχιούχο του Π.Μ.Σ. "Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής" του Τ.Μ.Ε.Τ.(2022)

          Προβολή Δημοσίευσης

         • POLITIS, E. - BALTA, K., 2022. "MELOS: Greek music multimedia collections", paper presentation at "The Emerging Trends and Technologies (EMTech) in Cultural Organizations: Management Innovation and Network Collaboration" Conference, of The Heritage Management Organization (HERITΛGE) in cooperation with the Romanian National Association of Librarians and Public Libraries (ANBPR) and Global Libraries - Bulgarian Foundation, American Farm School of Thessaloniki, July 14th.

          Προβολή Δημοσίευσης

         • Διορισμός της Κωνσταντίνας Τσουκαλά, πτυχιούχος (2018) του Τμήματος με Ειδίκευση "Κοντραμπάσο" της Κατεύθυνσης "Ευρωπαϊκή (κλασική) Μουσική", ως μόνιμη καθηγήτρια κοντραμπάσου στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης / Nomination of Konstantina Tsoukala, DMSA's "European (Classical) Music Major" graduate (2018) with Specialization "Double Bass", as a permanent double bass professor in Music School of Katerini.
         • Απονομή Α' Βραβείου Κοντραμπάσου και του Orpheus Soloists “Grand Prix” στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό "ORPHEUS SOLOISTS 2022", στον κ. Χαράλαμπο Γρηγοριάδη, απόφοιτο πτυχιούχο με καλλιτεχνικό αντικείμενο "Κοντραμπάσο" στην Ειδίκευση "Ε.Μ.Σ.-Μ.Ε." της Κατεύθυνσης "Ευρωπαϊκή (κλασική) Μουσική" και φοιτητή του Π.Μ.Σ. "Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής" του Τ.Μ.Ε.Τ. / 1st Prize Award for Double Bass and the Orpheus Soloists "Grand Prix" nomination in the 5th Panhellenic Competition "ORPHEUS SOLOISTS 2022" to Mr. Charalambos Grigoriadis, graduate with artistic subject "Double Bass" in the specialization "Applied Music Studies - Music Education" of the "European (Classical) Music" Major and student of DMSA's "Music Sciences and Arts" Postgraduate Program.

          Προβολή Δημοσίευσης

         • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε., 2022. Ελέφαντας στη στέγη, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Διδακτική των Εγχόρδων Οργάνων της Οικογένειας του Βιολιού: Ζητήματα – Προβληματισμοί – Προτάσεις και καλές πρακτικές», Ελληνική Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), Θεσσαλονίκη (Φεβρουάριος, 27) / Online workshop "Teaching the Stringed Instruments of the Violin Family: Issues - Concerns - Suggestions and Good Practices", Hellenic Association for Music Education (H.E.M.E.), Thessaloniki (Februar, 27th).

         2021

         • Διορισμός των πτυχιούχων του Τμήματος με Ειδίκευση "Κοντραμπάσο" - Κατεύθυνση "Ευρωπαϊκή (κλασική) Μουσική": Ευάγγελος Τζήμκας (2008) και Απόστολος Αντωνακόπουλος (2012), ως μόνιμοι καθηγητές κοντραμπάσου στα Μουσικά Σχολεία Θεσσαλονίκης και Ιλίου, αντίστοιχα. Πρόσληψη της Κωνσταντίνα Τσουκαλά (2018), ως αναπληρώτρια καθηγήτρια κοντραμπάσου στο Μουσικό Σχολείο Άρτας/ Nomination of DMSA's "European (Classical) Music Major" graduates with Specialization "Double Bass": Evangelos Tzimkas (2008) and Apostolos Antonakopoulos (2012) as permanent double bass professors in Music Schools of Thessaloniki and Ilion, respectively. Employment of Konstantina Tsoukala (2018) as double bass teacher 2021-2022 in Music School of Arta.

         2020

         • Πρόσληψη των πτυχιούχων του Τμήματος με Ειδίκευση "Κοντραμπάσο" - Κατεύθυνση "Ευρωπαϊκή (κλασική) Μουσική": Ευάγγελος Τζήμκας (2008), Απόστολος Αντωνακόπουλος (2012) και Κωνσταντίνα Τσουκαλά (2018), ως διδάσκοντες 2020-2021 στα Μουσικά Σχολεία: Θεσσαλονίκης, Σερρών και Ιλίου, αντίστοιχα / Employment of DMSA's "European (Classical) Music Major" graduates with Specialization "Double Bass": Evangelos Tzimkas (2008), Apostolos Antonakopoulos (2012) and Konstantina Tsoukala (2018), as Teachers 2020-2021 in Music Schools of Thessaloniki, Serres and Ilio, respectively.

         2019

         • Η Στυλιανή Καραγιώργου, πτυχιούχος της ειδίκευσης κοντραμπάσου του Τμήματος ΜΕΤ, έγινε δεκτή κατόπιν ακρόασης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Μουσικής Ακαδημίας Μουσικής και Χορού της Ιερουσαλήμ στην τάξη κοντραμπάσου του Michael Klinghoffer και έτυχε υποτροφίας από το "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" και το "Αμερικανο-Ισραηλινό Πολιτιστικό Ίδρυμα" για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 & 2020-2021 / Styliani Karagiorgou, DMSA's double bass graduate, was accepted after audition to the postgraduate program of the Jerusalem Academy of Music and Dance in the Performing Arts Faculty - Double Bass of Prof. Michael Klinghoffer and awarded the 2019-2020 & 2020-2021 grant of the "Stavros Niarchos Foundation (SNF)" and the "America-Israel Cultural Foundation (AISF)" .

         2009

         • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε., 2009. Η μοίρα ενός "σπανίου" οργάνου ...στην επι-κοινωνία, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων και ΥΠΕΠΘ «Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία», 27.03.2009, Πυλαία) / POLITIS, E. 2009. "The destiny of a rare instrument in ...communication", The Music Schools in Society", Music Schools Parents Panhellenic Association & Ministry of Education Conference, Pilea: Thessalonikis Music School (March 27th).
         • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. 2009. Κοντραμπάσο και Ελληνική Μουσική Πραγματικότητα: αναδρομή στην βαθιά ελαφρότητα μιας πλατωνικής σχέσης, Ημερίδα «Ζητήματα εκτέλεσης, παρουσίασης και προώθησης της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας». Φεστιβάλ «Συνθέρμεια 2009», Θέρμη (26 Απριλίου)/POLITIS, E. 2009. "Double-bass and Greek Musical Reality: Flashing into the deep lightness of a platonic relationship" in "Performance & promoting issues of contemporary music creation", "Synthermia" Festival, Thermi (April, 26th).
         • ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., 2009. Μιχάλης Αδάμης: Τρία κομμάτια για κοντραμπάσο και πιάνο (1962): η άλως στο έργο του συνθέτη, Επιστημονική Ημερίδα: «Μιχάλης Αδάμης: Μουσικό Ήθος - Μουσική Πρωτοπορία», Τ.Μ.Ε.Τ.- ΠαΜακ (09 Μαϊου)/POLITIS, E. - SIDIROPOULOU, Chr., 2009. M. Adamis: "Three Pieces for Double-bass and Piano (1962)", "Michalis Adamis: Musical Ethos and Leadership", D.M.S.A., U.o.M., Concert Hall (May 9th).

         1988

         • Dedication of the Heinrich Schneikarts - Kadenzen zum Kontrabaßkonzert von J. B. Vanhal, Wien: Doblinger. Universität für Musik und Darstellende Kunst Bibliothek.

          Προβολή Δημοσίευσης

         1987

         • Principal Double Bassist at the "City of Thessaloniki Symphony Orchestra", (1987-2003)

         1985

         • Double Bass Teaching at the "Sychrono Conservatory of Thessaloniki" (1985-2003).
         Wheelchair Blue
         Accessibility Tools
         Fonts PlusIncrease Text
         Fonts MinusDecrease Text
         ContrastHigh Contrast
         GrayscaleGrayscale
         Readable FontReadable Font