Σπυράκου Ευαγγελία
 • 2310 891.715
 • spyrakou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410

  Σπυράκου Ευαγγελία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)
  • Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορικά τεκμηριωμένη επιτέλεση της Ψαλτικής Τέχνης
  • Κοινωνιολογία της Ψαλτικής Τέχνης
  • Βυζαντινή Μουσική και Πολιτική Θεωρία
  • Βυζαντινή μουσική  και Δύση
  • Βυζαντινά ιερά ηχοτοπία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ I
   (ΒΜ0001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές.
  Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών. 

  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ II
   (ΒΜ0002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές. Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
   (ΜΣ0200)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το οκτάηχο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Χαρακτηριστικά των ήχων. Μεταγραφή. Οι τέσσερεις διατονικοί ήχοι. Οι δύο χρωματικοί και οι δύο εναρμόνιοι ήχοι. Οι χρόες.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
   (ΜΣ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το οκτάηχο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Χαρακτηριστικά των ήχων. Μεταγραφή. Οι τέσσερεις διατονικοί ήχοι. Οι δύο χρωματικοί και οι δύο εναρμόνιοι ήχοι. Οι χρόες.

  • ΘΕΜΑΤΑ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΘΙΨ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του
  υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός
  συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει
  στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες,
  παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από
  βαθύτερες κοινές αρχές.

  • ΘΕΜΑΤΑ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΘΙΨ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες, παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από βαθύτερες κοινές αρχές.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0101-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι–ΙΙ πραγματεύονται την ιστορική πορεία και εξέλιξη της μουσικής από τις αρχές της ως τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι εκάστοτε νεωτερισμοί των διαφόρων περιόδων, η δημιουργία και η εξελικτική πορεία των ειδών σύνθεσης καθώς και τα χαρακτηριστικά του τρόπου σύνθεσης των συνθετών.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΙΒΜ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΙΒΜ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ I
   (ΜΣ9361)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι,τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ II
   (ΜΣ9362)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι, τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΜΣ9280)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση και πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας πηγών καθώς και οργάνωσης και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διαχείριση της εκάστοτε θεματολογίας και του σχετικού υλικού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2008

   • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2008. Οι Χοροί Ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση. Αθήνα: Ι.Β.Μ. (ISBN: 978-960-89959-2-5).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2001

   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Σημειογραφημένα Αραβικά, Τσιγγάνικα και άλλα τραγούδια απ΄ το Νικηφόρο Καντουνιάρη» . Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 613-629. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα
   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Οι συντμήσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών συνθέσεων». Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 588-612. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα
   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Ανάλυση του στιχηρού του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών Τον ήλιον κρύψαντα» [Η παλαιά ‘συνοπτική’ και η νέα ‘αναλυτική’ μέθοδος της βυζαντινής σημειογραφίας]. Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 534-587. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2014. "Αυτοκρατορική Ιδέα και Ψαλτική Τέχνη: Ο Πρωτοπαπάς στην ψαλμώδηση του Αμώμου ‘Εις κοιμηθέντας λαϊκούς’ του Φαρδιβούκη". Ανατολής το Περιήχημα, 1, 217-237.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Spyrakou, Evangelia. 2007. "The Byzantine choral system until 1203 (Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη)". Στο First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology (σσ. 144-156). Αθήνα: http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Spyrakou.pdf

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Spyrakou, Evangelia. 2007. "Byzantine Choirs through Ritual". Orientalia et Occidentalia, 1, 267-281.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2002. "Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική στο 20ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών: Παρίσι 2001". Παρνασσός, ΜΔ, 503-508.
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2016. "Οι Συµπληρωµατικές Μουσικές Γνώσεις ως αυτόνοµο πεδίο στα νέα προγράµµατα σπουδών Πιάνου Υποχρεωτικού και Πιάνου Επιλογής για τα Μουσικά Σχολεία". Στο Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, επιμέλεια της Μαίης Κοκκίδου & Ζωής Διονυσίου, 440-448. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Βλάχου, Αγγελική, Μυρίδου, Νικολέττα & Σπυράκου, Ευαγγελία. 2015. "Η διδασκαλία του κλασικού βιολιού σε Μουσικό Σχολείο της επαρχίας: Η περίπτωση της Δράμας". Εργασία που παρυσιάστηκε στην Ημερίδα ‘Η διδασκαλία των εγχόρδων οργάνων στην Ελλλάδα. Ιστορική αναδρομή και προοπτικές’. Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ. Ανακτήθηκε από: http://www.uom.gr/media/docs/met/imerida-2015/spirakou-miridou-vlahou.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2014. "Βυζαντινή χορωδιακή παράδοση και Νέα Μέθοδος γραφής: Προβληματισμοί". Στο Διεθνές Μουσικολογικό & Ψαλτικό Συνέδριο ‘Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής (1814-2014). Καθιέρωση-Προβληματισμοί- Προοπτικές, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΠΑ.ΜΑΚ., Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Ανθίμου. (υπό έκδοση)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2006. "Τα Θεωρητικά κείμενα του πρωτοψάλτη Δράμας Αθανασίου Κωνσταντινίδη (1892-1992)". Στο Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002, επιμέλεια του Χρήστου Φαράκλας, 651-658. Δράμα: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2006. "Τα οφφίκια του Πρωτοψάλτου και του Δομεστίκου μέσα από τους χειρόγραφους κώδικες του Παπαδικού Γένους". Στο Τα Γένη και Είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μελοποιΐας. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Μουσικολογικού και Ψαλτικού, Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003, επιμέλεια του Γρηγορίου Θ. Στάθη, 195-210. Αθήνα: Ι.Β.Μ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Δισκογραφία (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Άλλα (4 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Πατρώνας, Γεώργιος & Σπυράκου, Ευαγγελία. 2018. "Το μάθημα 'Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική' στο Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ.". Στο 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. ‘Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί’. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.- ΠΑ.ΜΑΚ.
      • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2018. "Χορωδιακές δομές, επιτέλεση και τελετουργικές πρακτικές ως κληρονομιά του Βυζαντίου στη Βενετία". Στο 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας ‘Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική’, Κέρκυρα.

      2009

      • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2009. "Η χορωδιακή παράδοση της Κωνσταντινούπολης και ο ναός του αγίου Μάρκου Βενετίας (The choral tradition of Constantinople and the church of St-Mark in Venice". Στο “Byzantine Musical Culture”, Second International Conference- American Society of Byzantine Music and Hymnology, Athens.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2006

      • Spyrakou, Evangelia. 2006. "Byzantine Choirs through Ritual". Στο , 21st International Congress of Byzantine Studies. Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August 2006, επιμέλεια των F.K. Haarer, E. Jeffreys & J. Guilliland, τόμος III, 142). Hampshire- England: Ashgate.

       Προβολή Δημοσίευσης