Σπυράκου Ευαγγελία
 • 2310 891.715
 • spyrakou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410

  Σπυράκου Ευαγγελία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)
  • Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορικά τεκμηριωμένη επιτέλεση της Ψαλτικής Τέχνης
  • Κοινωνιολογία της Ψαλτικής Τέχνης
  • Βυζαντινή Μουσική και Πολιτική Θεωρία
  • Βυζαντινή μουσική  και Δύση
  • Βυζαντινά ιερά ηχοτοπία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ I
   (ΒΜ0001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές.
  Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών. 

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ II
   (ΒΜ0002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές. Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΠΑ9218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΙΒΜ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΙΒΜ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ I
   (ΘΙΨ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του
  υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός
  συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει
  στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες,
  παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από
  βαθύτερες κοινές αρχές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ II
   (ΘΙΨ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες, παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από βαθύτερες κοινές αρχές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ I
   (ΜΣ9361)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι,τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ II
   (ΜΣ9362)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι, τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΕΑ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΕΑ204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΜΣ9280)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση και πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας πηγών καθώς και οργάνωσης και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διαχείριση της εκάστοτε θεματολογίας και του σχετικού υλικού.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   υπό δημοσίευση

   • Spyrakou, Evangelia. «Protopsaltis». Στο Pravoslavnaya entsiklopediya (Orthodox Encyclopedia). Ed. by Aleksii II (Rediger), Patriarkh Moskovskoi i Vseia Rusi.

   2018

   • "Ανοίξω το στόμα μου: Ο Κανόνας και τα ψαλλόμενα από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου" με τους Χορούς Φοιτητών και Φοιτητριών του μαθήματος 'Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική' του Τ.Μ.Ε.Τ.- ΠΑ.ΜΑΚ., το Χορό Ψαλτών του Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης και τον Πρωτοψάλτη και Διδάσκοντα του μαθήματος, Δρ Γεώργιο Πατρώνα (Επιστημονική επιμέλεια και Επιμέλεια κειμένων ψηφιακού δίσκου ως επετειακή έκδοση στα πλαίσια του εορτασμού των 60 χρόνων λειτουργίας του ΠΑ.ΜΑΚ., με εθελοντική προσφορά των μελών Τ.Μ.Ε.Τ. και την ευγενική χορηγία του Ε.Λ.Κ.Ε.-ΠΑ.ΜΑΚ.).

   2015

   • Ειδική Επιστήμων-Εμπειρογνώμων για την Εκπόνηση του Προγράμματος Σπουδών Πιάνου (Υποχρεωτικό Πιάνο και Πιάνο Επιλογής) των Μουσικών Γυμνασίων και Μουσικών Λυκείων στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» του Ι.Ε.Π. (Μάιος-Ιούνιος 2015).

   2008

   • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2008. Οι Χοροί Ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση. Αθήνα: Ι.Β.Μ. (ISBN: 978-960-89959-2-5).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2001

   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Σημειογραφημένα Αραβικά, Τσιγγάνικα και άλλα τραγούδια απ΄ το Νικηφόρο Καντουνιάρη» . Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 613-629. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα
   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Οι συντμήσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών συνθέσεων». Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 588-612. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα
   • Στάθη, Γρηγορίου. 2001. «Ανάλυση του στιχηρού του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών Τον ήλιον κρύψαντα» [Η παλαιά ‘συνοπτική’ και η νέα ‘αναλυτική’ μέθοδος της βυζαντινής σημειογραφίας]. Στο «…τιμή προς τον διδάσκαλον.» Έκφρασις αγάπης στο πρόσωπο του Καθηγητού Γρ. Θ. Στάθη. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ηλικίας και τα 30 χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του, μετάφραση της Ευαγγελίας Σπυράκου, 534-587. Αθήνα: Ανατολής το Περιήχημα

   2000

   • Σπυράκου-Ιατροπούλου, Ευαγγελία.2000. Μία μουσικολογική προσέγγιση τεσσάρων Χερουβικών της Νέας Μεθόδου. Σέρρες: [χ.ο.]
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2014. "Αυτοκρατορική Ιδέα και Ψαλτική Τέχνη: Ο Πρωτοπαπάς στην ψαλμώδηση του Αμώμου ‘Εις κοιμηθέντας λαϊκούς’ του Φαρδιβούκη". Ανατολής το Περιήχημα, 1, 217-237.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    2002

    • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2002. "Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική στο 20ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών: Παρίσι 2001". Παρνασσός, ΜΔ, 503-508.
    • Συνέδρια (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • «On the Historically informed perfrormance practice of Byzantine Chant: the Byzantine Χορός (Choros)- structure and function». Ανακοίνωση στο First International Musicological e-Symposium με τίτλο Melismatic Chant Repertories που οργάνωσε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το International Musicological Society Study Group Music of the Christian East and Orient, Θεσσαλονίκη 12-14 Ιουνίου 2020 (υπό έκδοση στα Πρακτικά).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • «Η γυναικεία παρουσία στην Ψαλτική Τέχνη: η περίπτωση των αστικών ναών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Ανακοίνωση στο 1Ο Συμπόσιο Ορθοδόξων Ψαλτριών με τίτλο Γυναίκες Ψάλτριες Βυζαντινής & Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδασκαλία & Διεύθυνση Γυναικείου Χορού Ψαλτριών που οργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με το Βυζαντινό Χορό Ψαλτριών ‘Αι Άδουσαι’, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, Βόλος 22-24 Νοεμβρίου 2019. (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2016. "Οι Συµπληρωµατικές Μουσικές Γνώσεις ως αυτόνοµο πεδίο στα νέα προγράµµατα σπουδών Πιάνου Υποχρεωτικού και Πιάνου Επιλογής για τα Μουσικά Σχολεία". Στο Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, επιμέλεια της Μαίης Κοκκίδου & Ζωής Διονυσίου, 440-448. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Βλάχου, Αγγελική, Μυρίδου, Νικολέττα & Σπυράκου, Ευαγγελία. 2015. "Η διδασκαλία του κλασικού βιολιού σε Μουσικό Σχολείο της επαρχίας: Η περίπτωση της Δράμας". Εργασία που παρυσιάστηκε στην Ημερίδα ‘Η διδασκαλία των εγχόρδων οργάνων στην Ελλλάδα. Ιστορική αναδρομή και προοπτικές’. Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2014. "Βυζαντινή χορωδιακή παράδοση και Νέα Μέθοδος γραφής: Προβληματισμοί". Στο Διεθνές Μουσικολογικό & Ψαλτικό Συνέδριο ‘Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής (1814-2014). Καθιέρωση-Προβληματισμοί- Προοπτικές, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΠΑ.ΜΑΚ., Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Ανθίμου. (υπό έκδοση στα πρακτικά)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Spyrakou, Evangelia. 2007. "The Byzantine choral system until 1203 (Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη)". Στο First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology (σσ. 144-156). Αθήνα: http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Spyrakou.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2006. "Τα Θεωρητικά κείμενα του πρωτοψάλτη Δράμας Αθανασίου Κωνσταντινίδη (1892-1992)". Στο Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002, επιμέλεια του Χρήστου Φαράκλας, 651-658. Δράμα: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2006. "Τα οφφίκια του Πρωτοψάλτου και του Δομεστίκου μέσα από τους χειρόγραφους κώδικες του Παπαδικού Γένους". Στο Τα Γένη και Είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μελοποιΐας. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Μουσικολογικού και Ψαλτικού, Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003, επιμέλεια του Γρηγορίου Θ. Στάθη, 195-210. Αθήνα: Ι.Β.Μ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (26 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2020

      • «Η συμβολή των Τριών Ιεραρχών στην ψαλτική πράξη και την εκπαιδευτική διαδικασία της»: Εισαγωγικά σχόλια στο Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑ.ΜΑΚ. ως μέρος της συμμετοχής του ΤΜΕΤ στην εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών με το μάθημα Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Ι [29.01.2020 ]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2019

      • «Εκπαιδευτήρια της Πόλης και μουσική ζωή του 9ου αιώνα» (23.11.2019) Διάλεξη στο Βόλο ως μέρος του δρωμένου «Κασσιανή, η βυζαντινή ποιήτρια και συνθέτιδα- αφιέρωμα μουσικολογικό και καλλιτεχνικό» (της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Τ.Μ.Σ.-Α.Π.Θ. Μαρία Αλεξάνδρου) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απογευματινής συναυλίας του 1ου Φεστιβάλ Χορών Ψαλτριών (Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής Βόλου).

       Προβολή Δημοσίευσης

      2018

      • «Βυζαντινές πρακτικές εκτέλεσης μέσα από μουσικά χειρόγραφα και ιστορικές πηγές» (31.01.2018 ) Εισαγωγικά σχόλια στο Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑ.ΜΑΚ. ως μέρος της συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Τ. στην εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών με το μάθημα Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Ι .
      • «Εκπαιδευτήρια της Πόλης και μουσική ζωή του 9ου αιώνα» (29.05.2018). Διάλεξη στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. ως μέρος της παράστασης «Κασσιανή, η βυζαντινή ποιήτρια και συνθέτιδα- αφιέρωμα μουσικολογικό και καλλιτεχνικό» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δευτέρες της Τέχνης στο ΑΠΘ με συντονιστές την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου και τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Γιαννόπουλο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.), με τη συμμετοχή της Ομάδας Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής και του Χορού «Βυζαντινών Λόγος και Μέλος» του Τ.Μ.Σ.-Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Χορό Ψαλτών «Φιλαθωνίται», τη Γυναικεία Χορωδία «Αγία Ανυσία» της Ε.Ε.Μ.Ε. και την παιδική χορωδία της Σχολής «Ιωσήφ ο Υμνογράφος» της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • Συμμετοχή στην τελική συναυλία Μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Δράμας με την Συμφωνική Ορχήστρα και την Χορωδία a cappella.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • Συμμετοχή στα Εόρτια Μουσικών Σχολείων στην Καβάλα, συνοδεύοντας την τετράφωνη χορωδία A Cappella του Μουσικού σχολείου Δράμας

       Προβολή Δημοσίευσης

      • «Επίκληση στη Μούσα» (18.04.2015). Διάλεξη στο θεματικό πεδίο «… Εν χορδαίς… συντραγουδώντας… αλληλεπιδρώντες» του πολιτιστικού θεσμού «Πιο κοντά στη ρίζα της ζωής μας» του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου Δράμας.
      • «Γρηγόριος Στάθης. Ο επιστήμονας-ο άνθρωπος» (04.12.2015) Διάλεξη στη 13η Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών Δράμας. Αφιερωμένη στα 200 χρόνια (1814/15- 2015) από την καθιέρωση της Νέας Μεθόδου Γραφής της Βυζαντινής Μουσικής από τους τρεις Μεγάλους Διδασκάλους: Χρύσανθο, Γρηγόριο και Χουρμούζιο. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Οργανισμός-Φ.Τ.Μ.Μ. Δήμου Δράμας, Ιερά Μητρόπολις Δράμας και Βυζαντινός Χορός «Οι Δομέστικοι της Δράμας».

       Προβολή Δημοσίευσης

      2014

      • Συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη συναυλία ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Δράμας

       Προβολή Δημοσίευσης

      2013

      • Συνοδεία της τετράφωνης χορωδίας A Cappella του Μουσικού Σχολείου Δράμας στα Μουσικά Σεμινάρια του Συλλόγου "Αρμονίας Γένεσις" στη Σαμοθράκη

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συμμετοχή ως πιανίστα στο Πολιστιστικό Πρόγραμμα συνεργασίας Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιας (Μουσικό Σχολείο Δράμας-ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ), με τις δύο συμφωνικές ορχήστρες σε έργα Θρησκευτικής Μουσικής υπό τη δ/νση του Γεωργίου Βράνου.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2011

      • Συνοδεία της τετράφωνης Χορωδίας A Cappella του Μουσικού Σχολείου Δράμας

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συμμετοχή στη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Δράμας

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Συναυλία Μουσικής Δωματίου στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας με καθηγητές και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας

       Προβολή Δημοσίευσης

      2005

      • Συμμετοχή σε συναυλία συνόλων κλασσικής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, συνοδεύοντας τη Χορωδία A Cappella και στο έργο του Fr. Schubert, Fantasia op. 108 με τη μαθήτρια Β΄Λυκείου Αναστασία Πέκη.

      2004

      • Συμμετοχή στην παράσταση "ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μεταφρασμένη Αγγλική ποίηση", συνοδεύοντας δραματοποιημένη απαγγελία ποιήματος, τους Γιώργο και Κώστα Παναγιωτίδη στο κοντσέρτο για δύο βιολιά σε ρε ελάσσονα του J.S. Bach και ερμηνεύοντας το Νυχτερινό Op.9 Nr 1 του Fr. Chopin.

      1994

      • Συμμετοχή σε συναυλία Μουσικής Δωματίου με την Ορχήστρα Pro Musica Θεσσαλονίκης με Τσέμπαλο/όργανο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη δ/νση του Μίκη Μιχαηλίδη.

      1993

      • Συμμετοχή στο Basso Continuo της Ορχήστρας Εγχόρδων Pro Musica Θεσσαλονίκης για τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στην Καθολική Εκκλησία Οδού Φράγκων, υπό τη δ/νση του Μίκη Μιχαηλίδη.
      • Συναυλία με τους Ευάγγελο Παπαδημήτρη και Philippe Malfait στις Κρηνίδες Καβάλας

      1992

      • Συμμετοχή σε συναυλία με έργα φοιτητών του Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.
      • Συμμετοχή στη συναυλία Χορωδιών & Οργανικών Συνόλων Α.Π.Θ. υπό τη Δ/νση των Γιάννη Μάντακα και Πέτρου Μπεκιαρίδη σε συνεργασία με Σοφία Κυανίδου και Στέλιο Τσακαλίδη στην Βέροια.
      • Ρεσιτάλ Πιάνου στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (Τάξη Μεταπτυχιακών Σπουδών Στέλλας Δημητρόβα)
      • Συμμετοχή σε συναυλία "Οι νέοι παίζουν για τους νέους" με τον Στέλιο Τσακαλίδη και Γραμμένο Χαλκιά στο Μουσικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.

      1991

      • Συμμετοχή στη συναυλία με έργα Mozart σε συνεργασία με τον Γραμμένο Χαλκιά, Στέλιο Τσακαλίδη και την Χορωδία δωματίου Α.Π.Θ. υπό τη δ/νση του Πέτρου Μπεκιαρίδη στο Αμφιθέατρο Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ.
      • Συμμετοχή ως σολίστ στη Μικρή Ορχήστρα Εγχόρδων "Μουσικής Πράξης" Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. υπό τη δ/νση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη και Χρήστου Μητσάκη στην Παλαιά Φιλοσοφική σχολή Α.Π.Θ.
      • Συμμετοχή στο οργανικό σύνολο Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. στη Συναυλία Χορωδιών & Οργανικών συνόλων Α.Π.Θ. υπό τη δ/νση του Πέτρου Μπεκιαρίδη στην Έδεσσα.
      • Σεμινάρια / Masterclasses (10 εγγραφές)

       2020

       • «Βυζαντινές πρακτικές επιτέλεσης-Διδασκαλία-Σημειογραφία». Δύο e-διαλέξεις στο μάθημα "Ιστορία Ελληνικής Μουσικής" (ΕΕ 2019-2020) κατόπιν πρόσκλησης της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Καλλιμοπούλου
       • «Βυζαντινές επιτελεστικές πρακτικές» στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης «Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών-κύκλος α΄ Τα μέλη της θείας Λειτουργίας» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (Υπεύθυνος προγράμματος: Επίκουρος Καθηγητής π. Χρυσόστομος Νάσσης)

       2017

       • «Λειτουργική Μουσική και Βυζαντινή Χορωδιακή πράξη». Διάλεξη στο Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ. με θέμα . Στο μάθημα "Ιστορία Ελληνικής Μουσικής" (ΕΕ 2016-2017) κατόπιν πρόσκλησης της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Καλλιμοπούλου

       2016

       • «Λειτουργική Μουσική και Βυζαντινή Χορωδιακή πράξη». Διάλεξη στο Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ. με θέμα . Στο μάθημα "Ιστορία Ελληνικής Μουσικής" (ΕΕ 2015-2016) κατόπιν πρόσκλησης της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Καλλιμοπούλου

       2015

       • «Λειτουργική Μουσική και Βυζαντινή Χορωδιακή πράξη». Διάλεξη στο Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ. με θέμα . Στο μάθημα "Ιστορία Ελληνικής Μουσικής" (ΕΕ 2014-2015) κατόπιν πρόσκλησης της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Καλλιμοπούλου

       2014

       • Επιμορφώτρια Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης διάρκειας τριάντα (30) ωρών στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

       2010

       • «Η χορωδιακή οργάνωση της Κωνσταντινούπολης στους αιώνες της Καλοφωνίας» στο μάθημα ‘Ιστορία και Μορφολογία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής’ (ΧΕ 2009-2010) κατόπιν πρόσκλησης της Διδάσκουσας Μαρίας Αλεξάνδρου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ)

       2009

       • «Το Βυζαντινό Χορωδιακό σύστημα» στο μάθημα ‘Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής’ (ΕΕ 2008-2009) κατόπιν πρόσκλησης της Διδάσκουσας Μαρίας Αλεξάνδρου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ)

       2007

       • Επιμορφώτρια στα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των Εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ και τα νέα διδακτικά πακέτα» (Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη (4-5/9/2007). Διοργανωτής: ΥΠ.Ε.Π.Θ - Π.Ι. 4-14 Σεπτεμβρίου 2007)

       2006

       • Επιμορφώτρια στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών (Διοργανωτής: Π.Ε.Κ. Καβάλας )  «Δειγματική διδασκαλία σε εικονική τάξη για το πιάνο ως όργανο αναφοράς» (16/1/2006)  «Δειγματική διδασκαλία σε εικονική τάξη για το πιάνο ως όργανο επιλογής – Παιδαγωγική προσέγγιση ατομικών μαθημάτων» (20/1/2006)
       • Άλλα (6 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2019

        • «Ακουστικές μετρήσεις στα Βυζαντινά ιερά ηχοτοπία: χορός ψαλτών και τελετουργικό». Ανακοίνωση στην Ημερίδα με τίτλο Η ακουστική των Βυζαντινών ναών. Παρουσίαση νέων μεθόδων ακουστικής βελτίωσης με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτροακουστικών συστημάτων. Η εξέλιξη των τεχνικών ηχοληψίας βυζαντινής μουσικής που οργάνωσε το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας «ΤΕΧΝΕΣ» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 09 Νοεμβρίου 2019.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2018

        • Πατρώνας, Γεώργιος & Σπυράκου, Ευαγγελία. 2018. "Το μάθημα 'Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική' στο Τ.Μ.Ε.Τ.-ΠΑ.ΜΑΚ.". Στο 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. ‘Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί’. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.- ΠΑ.ΜΑΚ.

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2018. "Χορωδιακές δομές, επιτέλεση και τελετουργικές πρακτικές ως κληρονομιά του Βυζαντίου στη Βενετία". Στο 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας ‘Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική’, Κέρκυρα.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2017

        • «Η χορωδιακή πράξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής στα Μουσικά σχολεία: Προβληματισμοί- Προτάσεις». Συμμετοχή στην Στρογγυλή τράπεζα «Η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής: η τριτοβάθμια αφουγκράζεται την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», κατόπιν πρόσκλησης του Ακαδημαϊκού Βυζαντινομουσικολογικού Δικτύου στο Διατμηματικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας με θέμα Παραλλαγές, Επεξεργασίες, Μεταμορφώσεις, Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2009

        • Σπυράκου, Ευαγγελία. 2009. "Η χορωδιακή παράδοση της Κωνσταντινούπολης και ο ναός του αγίου Μάρκου Βενετίας (The choral tradition of Constantinople and the church of St-Mark in Venice". Στο “Byzantine Musical Culture”, Second International Conference- American Society of Byzantine Music and Hymnology, Athens.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2006

        • Spyrakou, Evangelia. 2006. "Byzantine Choirs through Ritual". Στο, 21st International Congress of Byzantine Studies. Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August 2006, επιμέλεια των F.K. Haarer, E. Jeffreys & J. Guilliland, τόμος III, 142). Hampshire- England: Ashgate.

         Προβολή Δημοσίευσης

        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font