Σπυράκου Ευαγγελία
 • spyrakou uom.edu.gr

  Σπυράκου Ευαγγελία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1222/30.11.2017)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ I
   (ΒΜ0001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές.
  Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών. 

  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ II
   (ΒΜ0002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στις Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές, μέσα από τους κυριότερους θεματικούς κύκλους τους, εντοπίζοντας τις κατά κύκλο τάσεις, ερευνητικές διεργασίες και προβληματισμούς. Παρουσιάζει την βασική βιβλιογραφία, μεθοδολογία και ερευνητές. Επιπλέον, με αφετηρία την βιβλιογραφία αυτή, πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας των πηγών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9031)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
   (ΜΣ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το οκτάηχο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Χαρακτηριστικά των ήχων. Μεταγραφή. Οι τέσσερεις διατονικοί ήχοι. Οι δύο χρωματικοί και οι δύο εναρμόνιοι ήχοι. Οι χρόες.

  • ΘΕΜΑΤΑ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΘΙΨ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του
  υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός
  συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει
  στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες,
  παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από
  βαθύτερες κοινές αρχές.

  • ΘΕΜΑΤΑ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΘΙΨ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των πηγών και την θέαση του υπό εξέταση αντικειμένου ως μέρος των αντιλήψεων ενός συγκεκριμένου συστήματος θεσμών και αρχών, το μάθημα εστιάζει στις διάφορες πτυχές των ψαλτικών πρακτικών διαχρονικά, οι οποίες, παρά τις επιφανειακές διαφοροποιήσεις τους, διαπνέονται από βαθύτερες κοινές αρχές.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΠΑ9218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΙΒΜ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΙΒΜ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα πραγματεύονται την ιστορία της βυζαντινής μουσικής από τις απαρχές της μέχρι τη νεότερη ψαλτική.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ I
   (ΜΣ9361)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι,τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ II
   (ΜΣ9362)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι, τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΜΣ9280)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση και πρακτική εφαρμογή τεχνικών έρευνας πηγών καθώς και οργάνωσης και συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική διαχείριση της εκάστοτε θεματολογίας και του σχετικού υλικού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δισκογραφία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.