ΊΔΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ "ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"


ΊΔΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

To έργο "Μουσική και πολιτισμός στην υπηρεσία της υγείας, ευζωίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης" με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια του Τμήματος ΜΕΤ Λελούδα Στάμου σε συνεργασία με το ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το Baby Artist, και το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ανακοινώνουν την ίδρυση ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ με το όνομα ΄ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: Μουσική και μουσικοί για μια καλύτερη κοινωνία" 

 
Η ομάδα στοχεύει:
 στην προώθηση του ρόλου της μουσικής με στόχο την ευζωία και την κοινωνική ενσωμάτωση, ιδιαίτερα όσον αφορά σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά και έφηβοι σε ξενώνες φιλοξενίας, νέοι σε κίνδυνο, πρόσφυγες, άστεγοι, κακοποιημένες γυναίκες/παιδιά, φυλακισμένοι κλπ.)
 στη διενέργεια μουσικών δράσεων με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα
 
Επισυνάπτεται η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην ομάδα εθελοντών. 
  
 
Λήψη Αρχείων / Downloads