Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-05-18

Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Αccenture Hellas, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy» διάρκειας 117 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευση.

Μέτα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με απώτερο στόχο την μετέπειτα πρόσληψή τους στην Accenture Hellas.

Για την αποστολή του βιογραφικού σας ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00091674_en&title=Get+Trained+Get+Hired+in+Java&c=car_glb_skillssourcinglinkedin_12948566&n=smc_0422

Καταλικτική ημερομηνία εγγραφής: 18/05/2022
Ημερομηνία έναρξης:23/05/2022
 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font