Ενημέρωση για νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική


Αναμένεται σύντομα ανακοίνωση σχετικά με τη νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του ΔΠΜΣ.