Διοργάνωση 18th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2022)


Διοργάνωση 18th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2022)

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είχε την τιμή να διοργανώσει το διεθνές συνέδριο «18th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2022)» από τις 31/10/2022 έως τις 4/11/2022 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το CSNM αποτελεί ένα διεθνούς εμβέλειας και υψηλά ανταγωνιστικό συνέδριο στην ευρύτερη περιοχή της Διαχείρισης Δικτύων με τεχνική υποστήριξη από τους κορυφαίους οργανισμούς IFIP, IEEE Communications Society και ACM SIGCOMM. Κάθε χρόνο δέχεται πληθώρα εργασιών από επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Αυστραλία), ενώ οι επιτροπές του αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες του χώρου των δικτύων. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει παρουσιάσεις εργασιών που γίνονται δεκτές έπειτα από αυστηρή διαδικασία κρίσης (ποσοστό αποδοχής εργασιών  ≤ 20%), κεντρικές ομιλίες πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του χώρου από διακεκριμένους επιστήμονες, tutorials, workshops και demos.

 

Διοργάνωση Συνεδρίου

Ο συντονισμός της διοργάνωσης του CNSM 2022 πραγματοποιήθηκε από Οργανωτική Επιτροπή, που απαρτίστηκε από 30 μέλη, μεταξύ των οποίων 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

 • Παναγιώτης Παπαδημητρίου, General Co-Chair
 • ΣοφίαΠετρίδου, Finance and Publicity Co-Chair
 • ΗλίαςΣακελλαρίου, Tutorial Co-Chair

 

Η κρίση των υποβαλλόμενων εργασιών πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή (Technical Program Committee – TPC) του συνεδρίου, που περιλάμβανε 120 αναγνωρισμένους επιστήμονες από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες. Οι εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής συντονίστηκαν από τρεις TPC Co-Chairs, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελευθέριος Μαμάτας.

Σημαντική συμβολή στη διεξαγωγή του συνεδρίου είχαν υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (π.χ. διαχείριση social media, εξυπηρέτηση αιτημάτων για χορήγηση VISA, εγκατάσταση ασύρματου δικτύου), καθώς και μία μεγάλη ομάδα εθελοντών προπτυχιακών φοιτητών που στελέχωσαν τη Γραμματεία και παρείχαν υποστήριξη στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου.

Όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής αναφέρονται στην αντίστοιχη σελίδα του site του συνεδρίου: http://www.cnsm-conf.org/2022/committees.html

 

Κρίση και Επιλογή Εργασιών

Στο συνέδριο υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος διαχείρισης EDAS συνολικά 137 επιστημονικές εργασίες (papers), οι οποίες κατανέμονται ως εξής μεταξύ των tracks:

 • 93 full papers
 • 25 short papers
 • 13 demo papers
 • 6 workshop papers

 

Οι υποβληθείσες εργασίες προήλθαν από όλες τις Ηπείρους, με μια ευρεία γεωγραφική κατανομή που αντανακλά τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του συνεδρίου.

Κάθε υποβληθείσα επιστημονική εργασία αξιολογήθηκε από τουλάχιστον 3 μέλη της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εργασίες έλαβαν 4 αξιολογήσεις). Με την υποβολή των αξιολογήσεων από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος, δόθηκε η δυνατότητα στους συγγραφείς των εργασιών να παρέχουν διευκρινίσεις σε σχέση με τα σχόλια των αξιολογήσεων. Η πληροφορία αυτή συνεκτιμήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος, που είχε τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τη βαθμολογία της κάθε εργασίας. Η επιλογή των εργασιών ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή μίας online συνάντησης των μελών της Επιτροπής Προγράμματος στις 26/12/2022.

Τελικά επιλέχθηκε ο παρακάτω αριθμός εργασιών ανά track:

 • 18 full papers (ποσοστό αποδοχής 19.4%)
 • 30 mini-conference papers
 • 11 short papers
 • 6 demo papers
 • 3 workshop papers

Το Mini-Conference αποτελεί ένα ξεχωριστό track του συνεδρίου που έλαβε χώρα την πρώτη και πέμπτη μέρα, το οποίο περιλαμβάνει αξιόλογες εργασίες που έχουν υποβληθεί στο main track και δεν ήταν δυνατό να γίνουν δεκτές λόγω του ορίου στο ποσοστό αποδοχής (≤20%) που έχει θεσπιστεί από το συνέδριο.

Ευρεία γεωγραφική κατανομή προέκυψε και σε σχέση με τις εργασίες που έγιναν αποδεκτές στο συνέδριο.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το CNSM 2022 ήταν επικεντρωμένο στο αντικείμενο «Intelligent  Management of Disruptive Network Technologies and Services». Το τεχνικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε τα εξής:

 • 4 κεντρικές ομιλίες (keynote talks) από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς φήμης
 • 8 technicalsessions (1/11 – 3/11) σε πληθώρα αντικειμένων, όπως ευφυής διαχείριση δικτύων, προγραμματισμός δικτύων, βελτιστοποίηση δικτυακής κίνησης, δίκτυα ευρείας περιοχής, ασύρματα δίκτυα & IoT, ασφάλεια δικτύων, δικτυακά πρωτόκολλα και πολυμέσα
 • 6  mini-conference sessions (31/10 και 4/11)
 • 1 session με παρουσιάσεις demos (3/11), καθώς και επίδειξη των demos κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του συνεδρίου
 • 1 Distinguished Experts Panel (3/11) με 5 μέλη (4 panelist και ένας συντονιστής)
 • 4 tutorials (31/10 και 4/11) σε επίκαιρα θέματα δικτύων, όπως 6G, Resource Management in Next Generation Networks, Data Engineering και Blockchain
 • 1 workshop στις 4/11: 4th High-Precision, Predictable and Low-Latency Networking Workshop (HiPNet 2022)

  Οι κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου ήταν οι εξής:

1. Self-adjusting networks: vision, solutions, challenges

Stefan Schmid (Technical University of Berlin, Germany)

 

2. Management Challenges for Delivering 6G-powered Applications and Services

Panagiotis Demestichas (University of Piraeus / WINGS, Greece)

 

3. Automated and secure lifecycle management for IoT

Antonio Skarmeta (University of Murcia, Spain)

 

4. From Digital Transformation to Socio-Digital Innovation

Dimitra Simeonidou (University of Bristol, UK)

 

 

Το Distinguished Experts Panel (DEP) του συνεδρίου συντονίστηκε από το Δημήτριο Πέζαρο (University of Glasgow, UK) και περιλάμβανε τους παρακάτω panelists:

Laurent Ciavaglia (Nokia, France)

Marco Mellia (Politecnico di Torino, Italy)

Stefan Schmid (Technical University of Berlin, Germany)

Dimitra Simeonidou (University of Bristol, UK)

 

 

 

Τα tutorials του συνεδρίου ήταν τα εξής:

1. Getting ready for 6G Research – Understanding  the Evolution of 5G towards 6G and emerging 6G Management Requirements

Thomas Magedanz (Technische Universität Berlin, Germany), Marius Corici, Varum Gowtham (Fraunhofer, Germany)

2. Resource  Management  under Uncertainties, Risks  and  Information Incompleteness in Next Generation (NextG) Networks

Symeon  Papavassiliou, Christos  Pelekis,  Maria  Diamanti (National Technical University of Athens, Greece)

3. Recent Advances in Data Engineering for Networking

Engin Zeydan, Josep Mangues-Bafalluy (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Spain)

4. The Role of Blockchain and Distributed  Ledger Technologies (DLTs) for the Realization of Beyond 5G Networks

Madhusanka Liyanage (University College Dublin, Ireland)

Συμμετοχή Συνεδρίου

Το CNSM 2022 ήταν προγραμματισμένο ως υβριδικό συνέδριο, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή συνέδρων από χώρες, όπως η Κίνα, όπου υφίστανται ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την ενθάρρυνση της φυσικής συμμετοχής, ειδικά από Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια απέδωσε, καθώς το ποσοστό συνέδρων με φυσική παρουσία άγγιξε το 75%, σημαντικά υψηλότερο από πρόσφατα αντίστοιχα συνέδρια, όπου η συμμετοχή με φυσική παρουσία ήταν της τάξης του 50%. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο με φυσική παρουσία εκδηλώθηκε από συνέδρους από χώρες της Ασίας, όπως η Ινδία και η Κορέα, απ’όπου και παραλήφθηκαν αιτήματα για χορήγηση VISA.

Συνολικά το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 130 άτομα, τα οποία κατέβαλαν τέλος συμμετοχής (registration fee) ως συγγραφείς, συμμετέχοντες ή φοιτητές. Για την τελευταία κατηγορία προβλέφθηκε σημαντική έκπτωση στο τέλος εγγραφής. Πέρα από φοιτητές, στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη εταιριών, καθώς και διακεκριμένοι καθηγητές, μεταξύ των οποίων IEEE Fellows.

 Βραβεία

Το CNSM 2022 χορήγησε τα παρακάτω βραβεία για την επιβράβευση των καλύτερων επιστημονικών εργασιών στα διάφορα tracks του συνεδρίου, καθώς και την αναγνώριση του καλύτερου κριτή εργασιών:

 • Best Paper Award
 • Best Student Paper Award
 • Best Short Paper Award
 • Best Demo Paper Award
 • Best Reviewer Award

Όλα τα βραβεία καλύτερων εργασιών συνοδεύονται και από ένα συμβολικό χρηματικό ποσό.

 SocialEvents

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω social events για τη γνωριμία και ανταλλαγή ιδεών/απόψεων μεταξύ των συνέδρων:

 • Εκδήλωση Υποδοχής (Welcome Reception) στο Εστιατόριο “B” του Βυζαντινού Μουσείου, στις 1/11
 • Δείπνο Συνεδρίου στο Εστιατόριο «Ορίζοντες» στο Ξενοδοχείο Electra Palace, στις 2/11
 • Δείπνο Οργανωτικής Επιτροπής στο Εστιατόριο «Ανφάν Γκατέ» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, στις 3/11.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το CNSM 2022 είναι διαθέσιμες στο website του συνεδρίου: http://www.cnsm-conf.org/2022/

Στοιχεία επικοινωνίας:

Λήψη Αρχείων / Downloads
1. Self-adjusting networks: vision, solutions, challenges Stefan Schmid (Technical University of Berlin, Germany)

1. Self-adjusting networks: vision, solutions, challenges Stefan Schmid (Technical University of Berlin, Germany)

2. Management Challenges for Delivering 6G-powered Applications and Services Panagiotis Demestichas (University of Piraeus / WINGS, Greece)

2. Management Challenges for Delivering 6G-powered Applications and Services Panagiotis Demestichas (University of Piraeus / WINGS, Greece)

3. Automated and secure lifecycle management for IoT Antonio Skarmeta (University of Murcia, Spain)

3. Automated and secure lifecycle management for IoT Antonio Skarmeta (University of Murcia, Spain)

4. From Digital Transformation to Socio-Digital Innovation Dimitra Simeonidou (University of Bristol, UK)

4. From Digital Transformation to Socio-Digital Innovation Dimitra Simeonidou (University of Bristol, UK)

Distinguished Experts Panel (DEP)

Distinguished Experts Panel (DEP)

Tο ποσοστό συνέδρων με φυσική παρουσία άγγιξε το 75%

Tο ποσοστό συνέδρων με φυσική παρουσία άγγιξε το 75%

Πέρα από φοιτητές, στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη εταιριών

Πέρα από φοιτητές, στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη εταιριών

Tο συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 130 άτομα

Tο συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 130 άτομα

Όλα τα βραβεία καλύτερων εργασιών συνοδεύονται και από ένα συμβολικό χρηματικό ποσό

Όλα τα βραβεία καλύτερων εργασιών συνοδεύονται και από ένα συμβολικό χρηματικό ποσό

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν social events

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν social events

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είχε την τιμή να διοργανώσει το διεθνές συνέδριο «18th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2022)»

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είχε την τιμή να διοργανώσει το διεθνές συνέδριο «18th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2022)»

Οι υποβληθείσες εργασίες ήλθαν από όλες τις Ηπείρους

Οι υποβληθείσες εργασίες ήλθαν από όλες τις Ηπείρους

Ευρεία η γεωγραφική κατανομή των αποδεκτών εργασιών

Ευρεία η γεωγραφική κατανομή των αποδεκτών εργασιών