ΜΟΔΙΠ: Διοργάνωση σεμιναρίων με τίτλο “Διοίκηση και Στρατηγική”


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  “Υποέργου (1) «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086621”, διοργανώνεται ένα δωρεάν τετραήμερο σεμινάριο με τίτλο «Διοίκηση και Στρατηγική».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης στις 21-22 & 27-28 Ιουνίου 2023 και απευθύνεται στα μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας, στα μέλη της Διοίκησης του Ιδρύματος και στους  Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font